Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 7:36-50

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 7:36-50

 vine

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 7:36-50

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn được mời đi ăn tối không?  Mục đích của bữa ăn là gì? Bạn có gặp bất ngờ nào không? Bất ngờ thú vị hay khó chịu?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người phụ nữ này phải vượt qua những trở ngại nào khi bước vào nhà của người Pha-ri-si?  Điều này cho thấy tấm lòng của bà với Chúa như thế nào?
  2. Theo bạn, lý do nào khiến Si-môn là một người Pha-ri-si đã mời Chúa đến nhà ông ăn tối?  Ông đã tiếp đãi Chúa như thế nào?  Vì sao Chúa kể ngụ ngôn trong các câu 7:41-43? Chúa giúp cho Si-môn nhận ra điều gì về chính mình?  Phương pháp Chúa dùng đã nói lên điều gì về Chúa?
  3. Si-môn nhìn thấy gì nơi người phụ nữ này?  Chúa biết điều gì mà Si-môn không nhận biết?  Sự hiểu biết của Chúa đã ảnh hưởng như thế nào trong cách cư xử của Ngài đối với người phụ nữ này? Điều Chúa quan tâm trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì?  Còn Si-môn thì quan tâm về điều gì?
  4. Đối với phụ nữ này, việc Chúa tha thứ cho bà có tầm quan trọng như thế nào?  Điều này giúp bạn hiểu thêm gì về Chúa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn e ngại thể hiện mối liên hệ của mình với Chúa tại những nơi công cộng không?  Điều gì đã ngăn trở hoặc động cơ nào giúp bạn vượt qua những chướng ngại đó?
  2. Những người nào đang bị quan niệm phổ thông đánh giá thấp?  Những người này có cơ hội biết về Chúa chưa? Làm thế nào để bạn có thể giúp họ nhận biết sự tha thứ của Chúa?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top