Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 7:18-35

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 7:18-35

HuongDuong

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 7:18-35

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn đang yêu, những yếu tố nào giúp bạn nhận biết đây chính là “người đó”?  Nếu bạn đã lập gia đình, khi nào thì bạn biết bạn đã chọn đúng người?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Giăng nhận được những tin tức về Chúa qua ai (7:18)?  Tại sao Giăng không trực tiếp đến gặp Chúa (3:20)?  Giăng đã hỏi Chúa những điều gì (7:19-20)?  Tại sao Giăng lại hỏi như vậy? Giăng kỳ vọng Chúa làm những điều gì (3:16-17)?
  2. Đức Chúa Giê-xu đã trả lời những câu hỏi đó như thế nào (7:21-23)? Tại sao Chúa không trả lời những câu hỏi này cách trực tiếp?  Sáu dấu hiệu trong chức vụ của Chúa mà Giăng cần biết là gì?
  3. Dựa vào Ê-sai 29:18-19; 35:5-6; 61:1, Giăng hiểu câu trả lời của Chúa như thế nào?  Giăng đón nhận lời chúc phước của Chúa trong 7:23 như thế nào?
  4. Chúa đã hỏi đám đông những câu hỏi nào (7:24-26)?  Chúa khẳng định vai trò của Giăng như thế nào (7:27)?  Chúa so sánh vinh dự của Giăng trên thế giới này với với vinh quang của những người trên thiên quốc như thế nào (7:28)?
  5. Những người nhận báp-têm từ Giăng nghĩ gì về lời giảng của Chúa (7:29)? Người Pha-ri-si không nhận báp-têm từ Giăng vì họ nghĩ gì về Giăng (7:33); họ nghĩ gì về Chúa (7:35); và họ đã đánh mất điều gì (7:30)?
  6. Tại sao “thế hệ nầy” hay phàn nàn, chỉ trích và không thỏa lòng (7:31-32)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có những thắc mắc nào của bạn về Chúa cần được giải tỏa?  Bạn đã trình bày những thắc mắc đó cho Chúa như thế nào?  Chúa đã trả lời cho bạn như thế nào? Điều gì giúp bạn hiểu rõ câu trả lời của Chúa dành cho bạn?
  2. Trong nếp sống của bạn, bạn giống Giăng hay Đức Chúa Giê-xu (7:33-34)? Trong hoàn cảnh của bạn, bạn sẽ hầu việc Chúa kết quả hơn bằng cách sống hòa nhập hay sống khác biệt?  Tại sao?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top