Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 7:11-17

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 7:11-17

Flower

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 7:11-17

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải đối diện với những buồn đau không ai thấu hiểu không? Trong hoàn cảnh đó bạn đã làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu chuyện trong khúc Kinh Thánh này xảy ra tại đâu? Khi nào? Tại sao hoàn cảnh của người phụ nữ trong câu chuyện này khiến Chúa đoái thương (7:12)?  Đám đông dự tang lễ cho thấy tình cảm của dân địa phương đối với người phụ nữ này như thế nào? Thấu hiểu nỗi buồn đau của người phụ nữ, Chúa đã làm gì (7:13)?
  2. Câu chuyện trong khúc Kinh Thánh này tương tự như câu chuyện trong II Các Vua 4:8-37.  Tại sao Chúa làm phép lạ này tại Na-in, là một thị trấn gần Su-nem?  Phép lạ này thể hiện gì về Chúa?  Có bao nhiêu người chứng kiến phép lạ này? Điều này có ảnh hưởng thế nào trên đám đông?
  3. Xin phân tích những điểm giống nhau và khác nhau trong cách Chúa bày tỏ phép lạ trong khúc Kinh Thánh này và trong câu chuyện được chép trước đó trong các câu 7:1:10. Những chi tiết này giúp bạn hiểu thêm gì về Chúa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có nỗi đau nào trong cuộc đời bạn cần được Chúa thấu hiểu?  Bạn mong Chúa làm gì cho bạn?
  2. Có bao giờ bạn làm cho những người thân yêu của bạn phải khổ đau? Như người thanh niên trong câu chuyện này, Chúa muốn bạn phải làm gì (7:14)?   Bạn có cần Chúa đem bạn về với người đang khổ đau vì bạn?
  3. Tình cảm của người Do Thái với viên đội trưởng (7:1-10) và tình cảm của đoàn dân với người góa phụ là một trong những yếu tố khiến Chúa đoái thương và cứu giúp.  Có những  người đáng thương nào cần được cứu giúp mà bạn nên trình dâng cho Chúa?

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top