Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 7:1-10

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 7:1-10

HuongDuong

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 7:1-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn đối diện với những  hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng như một tai nạn hay bệnh nặng gần chết? Bạn hoặc những người thân yêu bạn đã làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đội trưởng là chức vụ được giao cho một sĩ quan trong quân đội La Mã. Xin tìm hiểu một ít về chức vụ đội trưởng được ghi lại trong Thánh Kinh (Mác 15-39-45, Công Vụ 10:1, 22; 21:32; 22:25-26; 23:17,23; 24:23; 27:11,31, 43; 28:16) ?
  2. Xin cho biết vài phẩm chất mà người Do Thái thấy nơi viên đội trưởng La Mã trong câu chuyện này (7:1-5)?  Những nhận xét này có liên hệ gì đến các câu 6:43-45?
  3. Trước tình cảnh nguy kịch của một nhân viên, viên đội trưởng đã làm gì (7:3)? Dựa trên những yếu tố nào, các trưởng lão yêu cầu Chúa nên đáp lời thỉnh cầu của viên đội trưởng (7:5)?  Viên đội trưởng tự nhận xét về mình ra sao (7:6-7)?
  4. Viên đội trưởng nhận biết Chúa là người thế nào (7:6-8)?  Chúa khen người đội trưởng có đức tin khác hẳn với đức tín của người Do Thái (7:9). Xin cho biết những phẩm chất trong đức tin đó của viên đội trưởng? Công đức, địa vị, nguồn gốc dân tộc, … có phải là yếu tố để Chúa nhậm lời cầu xin hay không?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi gặp hòan cảnh khó khăn trong gia đình trong hội thánh hay  trong việc làm, nếu bạn là người có trách nhiệm bạn làm gì?
  2. Khi bạn cầu nguyện, những yếu tố nào bạn nghĩ Chúa nên nhậm lời cầu nguyện của bạn: phẩm hạnh cá nhân và uy tín của bạn hay quyền năng và lòng thương xót của Chúa?
  3. Nếp sống theo Chúa của bạn đã thể hiện như thế nào trong lúc bạn đối diện với nghịch cảnh?

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top