Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 6:27-36

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 6:27-36

Can

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 6:27-36

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Ai đã từng là kẻ thù của bạn? Người đó đã làm gì cho bạn? Bạn đã có thái độ nào đối với người đó?
 2. Trong phim ảnh và trong cuộc sống, những người là kẻ thù đối xử với nhau ra sao?  Báo thù có phải là giải pháp cho vấn đề hận thù hay là nguyên nhân để tạo thêm mối thù truyền kiếp?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Đức Chúa Giê-xu đã dạy cách giải quyết vấn đề hận thù như thế nào (6:27)?  Người tin Chúa được dạy phải làm gì cho kẻ thù (6:27-28)? Những điều Đức Chúa Giê-xu dạy có sự khác biệt quan trọng nào so với Lê-vi Ký 19:18a và với quan niệm phổ thông?
 2. Để tránh xung đột trong cuộc sống, các triết gia dạy rằng: Đừng làm cho người khác những gì chúng ta không muốn người khác làm cho mình.  Nguyên tắc sống mà Đức Chúa Giê-xu dạy trong câu 6:31 có gì khác biệt hơn so với lời dạy trên?
 3. Đức Chúa Giê-xu dạy người tin Chúa phải sống với một tiêu chuẩn cao thượng hơn quan niệm bình thường (6:32-35a). Việc áp dụng từng chữ những điều chép trong các câu 6:28-29 có thể khuyến khích người xấu lạm dụng.  Nguyên tắc chính yếu mà Đức Chúa Giê-xu muốn người tin Chúa hiểu để có thể sống giữa thế gian là gì (6:35b-36)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

1. Hiện tại, ai là kẻ thù của bạn? Thái độ của bạn đối với người đó như thế nào ?

  1. Tiêu cực: Muốn trả thù.
  2. Trung dung: Bỏ qua chuyện cũ nhưng không muốn liên hệ hay tiếp xúc.
  3. Tích cực: Tha thứ và tìm cách làm điều tốt cho họ như Chúa dạy.

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 4:1-13

Yêu Thương Kẻ Thù
(Mat 5:38-48; 7:12)

27. “Nhưng Ta nói với các ngươi, những người đang lắng nghe: Hãy yêu thương kẻ thù mình. Hãy làm những gì tốt đẹp cho những kẻ ghét các ngươi. 28. Hãy chúc phước cho những kẻ nguyền rủa các ngươi. Hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các ngươi.

29. Ai tát má bên nầy của các ngươi, hãy đưa luôn má bên kia cho họ tát. Ai muốn cướp giựt áo ngoài của các ngươi, đừng cố giữ lại áo trong. 30. Ai hỏi xin, hãy cho. Ai lấy vật gì của các ngươi, đừng đòi lại.

31. Hãy làm cho người ta những gì các ngươi muốn người ta làm cho mình.

32. Nếu các ngươi yêu thương những người yêu thương các ngươi thì có ơn nghĩa gì chăng? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ vậy. 33. Nếu các ngươi đối xử tốt với những người đối xử tốt với các ngươi thì có ơn nghĩa gì chăng? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng làm như vậy. 34. Nếu các ngươi cho vay mà mong đòi lại thì có ơn nghĩa gì chăng? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn và đòi lại đầy đủ vậy. 35. Nhưng các ngươi hãy yêu thương kẻ thù, hãy đối xử tốt với mọi người, hãy cho vay mà đừng mong được trả lại. Phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Các ngươi sẽ làm con cái của Ðấng Tối Cao, vì Ngài thật nhân từ đối với phường vong ân bội nghĩa và quân gian ác.

36. Hãy thương xót như Cha các ngươi là Ðấng giàu lòng thương xót.”

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top