Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 6:1-11

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 6:1-11

CamChuong

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 6:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Những luật lệ hay truyền thống nào của gia đình mà lúc nhỏ bạn cảm thấy khó chịu?  Bây giờ thì quan điểm của bạn về những điều đó như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong quá trình điều tra Chúa Giê-xu, vấn đề chính mà các học giả Pha-ri-si muốn tranh luận trong phân đoạn Kinh Thánh nầy là gì? Tại sao việc nhặt lúa và chữa bệnh khiến người Pha-ri-si khó chịu?
  2. Câu chuyện của Đa-vít và A-bi-tha (Xin xem I Sa-mu-ên 21:1-6) được áp dụng cho Chúa Giê-xu và các môn đồ như thế nào? Chúa Giê-xu đã làm sáng tỏ vấn đề ngày Sa-bát như thế nào (6:5, 6:9)? Thẩm quyền giữa Chúa và luật lệ, điều nào cao hơn (6:5)?
  3. Tại sao Chúa Giê-xu làm cho những người Pha-ri-si giận dữ qua việc chữa bệnh trong ngày Sa-bát? Bệnh teo tay là bệnh mãn tính, không có gì khẩn cấp trong việc điều trị, tại sao Chúa không thể đợi thêm một ngày nữa rồi Ngài chữa bệnh?
  4. Trong khúc Kinh Thánh 5:27-6:10, bạn nhận thấy những điểm khác biệt nào giữa Đức Chúa Giê-xu và tôn giáo theo nghi thức?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có khi nào bạn phải bâng khuâng giữa quyết định giúp người và việc phải tuân theo luật lệ của tôn giáo hay không?
  2. Trong khúc Kinh Thánh này, hành động nào của Chúa khiến bạn cảm phục nhất?  Nếu bạn tiếp bước theo gương của Chúa, bạn sẽ hành động trên căn bản của tình yêu hay theo luật lệ của giáo hội?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top