Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 5:27-39

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 5:27-39

MultiColor

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 5:27-39

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong tất cả những mẫu người mà bạn muốn giao tiếp, bạn muốn mời ai làm khách cùng ăn tối với bạn? Trở thành bạn thân của bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong xã hội Do Thái, các ngư phủ cũng bị đóng thuế.  Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ nghĩ gì khi Chúa Giê-xu chọn Lê-vi, một người thâu thuế, làm môn đệ Ngài (5:27-5:28)? Những người Pha-ri-si có ý gì khi đặt câu hỏi về người thâu thuế với Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ  (5:30)?
  2. Tại sao Lê-vi mở tiệc lớn khoản đãi Chúa? Ai là khách dự tiệc (5:29)? Người Pha-ri-si khinh miệt không giao du với người thâu thuế và cũng không phải là khách mời dự tiệc, tại sao họ có mặt tại đây (5:30-5:33)?
  3. Lý do căn bản của việc Chúa Giê-xu chọn Lê-vi là gì? Mục vụ mà Chúa Giê-xu đã đề cập trong các câu 5:31-5:32 dạy dỗ điều gì? Phân đoạn này cho thấy, tiêu chuẩn để trở thành môn đồ của Chúa là gì?
  4. Chúa dùng một số ẩn dụ khi đối thoại với người Pha-ri-si. Ai là chàng rể và ai là khách dự tiệc cưới?  Điều gì là áo mớiáo cũ? Rượu mớirượu cũ là gì?  Có phải Chúa dạy cần phải bỏ rượu cũ chỉ dùng rượu mới hay không? Điều Chúa muốn dạy ở đây là gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn là người đau hay là người khỏe mạnh? Người công bình hay người có tội? Tại sao? Ai là bạn bè của bạn, là người bạn sẽ mời đến nhà hôm nay?
  2. Đối với những thành phần bị xã hội khinh miệt, bạn có thái độ nào đối với họ? Bạn ứng xử như người Pha-ri-si (kinh rẻ họ), như Lê-vi (giao du với họ), hay như các môn đồ (không biết phải làm gì với họ)?
  3. Điều gì là rượu mới trong đời sống bạn? Điều gì là bầu da cũ? Làm sao bạn có thể gia tăng sự hài hòa trong cuộc sống: đựng rượu mới trong bình mới?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 5:27-39

Chúa Kêu Gọi Lê-vi
(Mat 9:9; Mác 2:13-14)

27. Sau đó, Ðức Chúa Jesus đi ra và thấy một người thu thuế tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Ngài nói với ông, “Hãy theo Ta.” 28. Ông bỏ mọi sự, đứng dậy, và theo Ngài.

Chúa Dùng Bữa với Những Kẻ Tội Lỗi
(Mat 9:10-13; Mác 2:15-17)

29. Bấy giờ Lê-vi tổ chức một tiệc thật linh đình tại nhà ông để thết đãi Ngài. Có rất đông người thu thuế và những người khác ngồi ăn với họ.

30. Những người Pha-ri-si và các thầy dạy giáo luật phàn nàn với các môn đồ Ngài rằng, “Tại sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và phường tội lỗi như thế?”

31. Nhưng Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Không phải những người mạnh khỏe cần y sĩ nhưng những người bịnh. 32. Ta đến không để gọi những người công chính nhưng những kẻ tội lỗi ăn năn.”

Chúa Dạy về Sự Kiêng Ăn
(Mat 9:14-17; Mác 2:18-22)

33. Bấy giờ họ nói với Ngài, “Các môn đồ của Giăng thường kiêng ăn và cầu nguyện, các môn đồ của những thầy Pha-ri-si cũng làm thế, nhưng các môn đồ của Thầy thì vẫn ăn và uống như thường.”

34. Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Không lẽ các ngươi bắt các quan khách đến dự tiệc cưới phải kiêng ăn trong khi chàng rể vẫn còn ở với họ sao? 35. Sẽ có ngày chàng rể phải ra đi, bấy giờ họ sẽ kiêng ăn.”

36. Kế đó Ngài kể cho họ một ngụ ngôn, “Không ai xé một miếng vải từ chiếc áo mới để vá vào chiếc áo cũ, vì như thế áo mới sẽ rách, và miếng vải mới sẽ không hợp với chiếc áo cũ. 37. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như thế rượu mới sẽ làm nứt bầu da, rượu sẽ chảy ra, và bầu rượu sẽ hư. 38. Nhưng rượu mới phải được chứa trong bầu da mới. 39. Cũng không ai sau khi uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì sẽ bảo, ‘Rượu cũ ngon hơn.’”

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top