Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 5:12-16

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 5:12-16

Garden

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 5:12-15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn sợ mang bệnh gì nhất?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Bịnh phung là bịnh gì? Bệnh trạng của người phung trong câu chuyện này như thế nào? Xã hội Do Thái đối xử với người phung ra sao? Người này đến với Chúa trong tâm trạng như thế nào?
  2. Chúa đã chạm vào người phung trước khi Ngài chữa lành. Với hành động đó Chúa muốn nói gì với người này?
  3. Tại sao Chúa dặn người phung phải đi gặp thầy tế lễ? Tại sao Ngài dặn người đó phải giữ yên lặng?
  4. Điều gì đã xảy ra? Tại sao Chúa Giê-xu phải lui vào nơi thanh vắng?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có khi nào bạn bị đối xử phân biệt như người bị bịnh phung? Chúa đã chạm đến bạn như thế nào? Chúa có dùng ai đó thay Ngài để chạm vào cuộc đời của bạn hay không?
  2. Ai là người phung – người bị xa lánh – nơi bạn đang sống? Bạn có thể làm gì để tiếp xúc với họ và đem họ đến với Chúa?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 5:12-16

Chúa Chữa Lành Người Phung
(Mat 8:1-4; Mác 1:40-45)

12. Một ngày nọ Ngài đang ở trong một thành kia; này, tại đó có một người mình đầy phung hủi. Khi thấy Ðức Chúa Jesus, người ấy sấp mặt xuống đất và cầu xin Ngài, “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa cho con được sạch.”

13. Ngài đưa tay, chạm vào người ông, và nói, “Ta muốn. Hãy sạch đi.” Ngay lập tức bịnh phung biến mất. 14. Ngài bảo ông, “Ðừng nói cho ai biết, nhưng hãy đi, trình diện với tư tế, và dâng một của lễ cho sự thanh sạch của ngươi theo như Mô-sê đã truyền để làm chứng cho họ.”

15. Tuy nhiên tin tức về Ngài đã được đồn ra khắp nơi. Nhiều đoàn dân đông kéo đến để nghe Ngài giảng dạy và để được Ngài chữa lành bịnh tật. 16. Còn chính Ngài, Ngài thường rút lui vào những nơi hoang vắng để cầu nguyện.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top