Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 5:1-11

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 5:1-11

Ben Ghe

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 5:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lần đầu tiên bạn rời gia đình một thời gian dài là lúc nào?  Cảm nghĩ của bạn như thế nào trước lúc ra đi?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin lược thuật những điều đang xảy ra trong các câu 5:1-5:2.  Nếu bạn là Si-môn, bạn nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, hoặc sẽ làm gì trước những điều đang xảy ra quanh bạn?  Si-môn đã làm gì khi được Chúa yêu cầu (5:3)?
  2. Chúa Giê-xu biết gì về nghề đánh cá? Tại sao Si-môn vâng lời Chúa (5:4-5:5)?
  3. Kết quả sự vâng lời của Si-môn là gì? Ông và các đồng nghiệp đã nhận biết điều gì vừa xảy ra? Phép lạ này đã ảnh hưởng trên Si-môn như thế nào? Việc xưng tội cho thấy nhận thức của Si-môn như thế nào về Chúa?
  4. Những ngư phủ nầy biết gì về vấn đề truyền giáo? Theo bạn vì sao Chúa Giê-xu chỉ kêu gọi ba người nầy mà không kêu gọi tất cả những người có mặt tại nơi đó? Họ đã làm gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có thấy những điều Chúa làm hiện đang xảy ra quanh bạn hay không? Phản ứng của bạn như thế nào về những điều đó?
  2. Chúa Giê-xu đã kêu gọi bạn bước vào mục vụ như thế nào? Chúa đã làm gì khiến bạn chú ý đến Ngài? Điều nầy đã xảy ra tại nhà thờ hay lúc bạn đang làm công việc thường ngày của mình?
  3. Nếu Chúa gọi bạn hôm nay, bạn sẽ đáp ứng thế nào? Điều gì hoặc người nào khiến bạn khó dứt bước theo Chúa?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 5:1-11

Mẻ Lưới Lạ Lùng
(Mat 4:18-22; Mác 1:16-20)

1. Một ngày kia, khi Ðức Chúa Jesus đang đứng bên bờ Hồ Ghê-nê-sa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau quanh Ngài để nghe lời Ðức Chúa Trời. 2. Ngài thấy hai chiếc thuyền đang đậu bên bờ hồ; các ngư phủ đã rời khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3. Ngài bước vào một trong hai thuyền ấy, đó là chiếc thuyền của Si-môn, rồi Ngài xin ông cho thuyền dang xa bờ một chút. Ngài ngồi xuống và giảng dạy cho dân từ trên thuyền.

4. Khi giảng dạy xong, Ngài nói với Si-môn, “Hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới xuống đánh cá.” 5. Si-môn đáp, “Thưa Thầy, chúng con đã đánh cá vất vả suốt đêm và không bắt được con nào. Nhưng bây giờ Thầy bảo vậy, con sẽ thả các lưới xuống.” 6. Khi thả lưới xuống, họ bắt được rất nhiều cá đến nỗi các lưới gần đứt. 7. Vì thế họ phải ra dấu cho các bạn chài ở chiếc thuyền kia đến giúp họ. Những người ấy đến, phụ kéo lưới lên, và đổ cá đầy hai thuyền, đến nỗi cả hai đều gần chìm.

8. Khi Si-môn Phi-rơ thấy vậy, ông quỳ xuống nơi chân Ðức Chúa Jesus và nói, “Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là một kẻ tội lỗi.” 9. Số là ông và các bạn chài của ông đều quá kinh ngạc về mẻ lưới cá họ vừa bắt được. 10. Cả Gia-cơ và Giăng hai con của Xê-bê-đê, tức các đồng bạn của Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Ðức Chúa Jesus nói với Si-môn, “Ðừng sợ. Từ nay trở đi ngươi sẽ thành tay đánh lưới người.”

11. Sau khi kéo thuyền lên bờ, họ bỏ tất cả mà theo Ngài.

Tựa đề: Chúa Của Thành Phố Này
Nguyên tác: God of This City
Sáng tác:  Bluetree
Lời Việt: Kairos
Trình bày: Issac Thái

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top