Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 2:41-52

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 2:41-52

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 2:41-52

 Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Chuyến đi nào cùng với những người thân trong gia đình để lại nhiều kỷ niệm nhất?
  2. Bạn có nhớ có bao giờ bạn bị lạc không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của bữa tiệc truyền thống hằng năm mà Giô-sép và Ma-ry tham dự tại Giê-ru-sa-lem? (Xuất 23:15, Phục 16:1-6)?
  2. Lý do nào khiến Giô-sép, Ma-ry và thiếu niên Giê-xu đã phân rẽ nhau ? Trong bao lâu ? (câu 44-46)?
  3. Xin liệt kê danh sách những đặc tính của Chúa Giê-xu trong phân đoạn này?  Điều đó nói gì về Chúa trong thời niên thiếu?
  4. Câu trả lời của Chúa đã thể hiện sự hiểu biết về sứ mạng của Ngài như thế nào (c.49)?  Khúc Kinh Thánh này cho thấy Giô-sép và Ma-ry hiểu gì về sứ mạng đó? Ma-ry học được điều gì từ việc nầy?
  5. Theo bạn, tại sao Lu-ca ghi lại giai đoạn này trong cuộc đời của Chúa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Lý do nào khiến bạn lạc mất Chúa trong cuộc đời mình?  Làm thế nào để bạn tìm gặp Chúa trở lại?
  2. Kinh nghiệm gặp Chúa trở lại đã để lại những ấn tượng nào trên cuộc đời của bạn?  Điều đó giúp bạn như thế nào trong mối quan hệ với Chúa trong tương lai?

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 2:40-52

Chúa tại Ðền Thờ lúc Niên Thiếu

41. Thuở ấy mỗi năm cha mẹ Ngài đều đi lên Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua. 42. Khi Ngài được mười hai tuổi, họ đi lên Giê-ru-sa-lem để dự lễ như thường lệ. 43. Khi những ngày lễ xong rồi họ trở về nhà, cậu thiếu niên Jesus vẫn còn ở lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ Ngài không biết. 44. Họ tưởng Ngài đang đi trong đoàn lữ hành trên đường về. Sau khi đi một ngày đường, họ bắt đầu tìm kiếm Ngài giữa các bà con và những người quen biết. 45. Khi tìm không thấy, họ quay trở lại Giê-ru-sa-lem để kiếm Ngài.

46. Sau ba ngày, họ tìm thấy Ngài lúc ấy đang ở trong đền thờ, ngồi giữa các giáo sư, lắng nghe họ giảng dạy, và đặt những câu hỏi. 47. Tất cả những ai nghe Ngài nói đều ngạc nhiên về sự thông minh và những lời đối đáp của Ngài. 48. Khi thấy Ngài, cha mẹ Ngài sửng sốt; mẹ Ngài nói với Ngài, “Con à, tại sao con làm cho cha mẹ phải vất vả như vậy? Này, cha con và mẹ đã tìm con và lo lắng cho con biết bao.” 49. Ngài đáp, “Thưa mẹ, sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà của Cha con sao?”  50. Nhưng họ không hiểu những lời Ngài nói với họ.

51. Ngài đi xuống với họ, trở về Na-xa-rét, và vâng phục họ. Mẹ Ngài ghi nhớ mọi điều ấy trong lòng.

52. Ðức Chúa Jesus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Ðức Chúa Trời và người ta.

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top