Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-7

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-7

 

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 2:1-7

Câu Hỏi Gợi Ý

1. Đường về quê cũ của bạn bây giờ có gì khác so với lúc bạn rời khỏi? Bạn vẫn còn cảm nhận nơi đó là nhà hay không?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

1. Những chi tiết lịch sử, chính trị và địa lý trong khúc Kinh Thánh này có ý nghĩa gì (2:1-4)?
2. Làm thế nào một phụ nữ mang thai lại vượt qua được chặng đường dài như vậy? Giô-sép và Ma-ry nghĩ gì khi kết thúc cuộc hành trình họ “không có phòng”?
3. Ma-ry đã sanh con tại đâu? Khi Ma-ry chấp nhận làm theo lời loan báo của thiên thần, Ma-ry có hình dung sẽ sanh Cứu Chúa tại một nơi như vậy hay không? Tại sao Chúa ra đời trong một nơi khiêm nhường như vậy (Xem Mi-chê 5:2)?
4. Câu chuyện nầy nói lên điều gì về sự tể trị của Đức Chúa Trời trên phương diện chính trị và “những cánh cửa đã đóng”?

Câu Hỏi Suy Gẫm

1. Có bao giờ trong hoàn cảnh tuyệt vọng của bạn, Đức Chúa Trời đã dùng điều đó cho mục đích tốt đẹp không?  Điều đó đã xảy ra như thế nào?  Điều đó có ý nghĩa gì cho bạn?

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 2:1-7

Ðức Chúa Jesus Giáng Sinh (Mat 1:18-25)

1. Lúc ấy, Hoàng Ðế Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ truyền lịnh kiểm tra dân số trong cả đế quốc. 2. Ðây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên, được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc xứ Sy-ri-a. 3. Ai nấy đều phải trở về nguyên quán để khai hộ tịch. 4. Vì thế Giô-sép, đang ở Thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, cũng phải trở về thành của Ða-vít, tên là Bết-lê-hem, trong miền Giu-đê, bởi vì chàng thuộc về gia tộc và dòng dõi của Vua Ða-vít, 5. để khai hộ tịch cho chàng và Ma-ry, người đã đính hôn với chàng, đang mang thai.

6. Ðang khi hai người ở đó, ngày Ma-ry sinh con đã đến.  7. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con lại, rồi đặt con nàng vào trong máng cỏ, vì lữ quán không đủ chỗ ở.

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top