Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:57-66

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:57-66

Học Kinh Thánh
Lu-ca 1:57-66

 Câu Hỏi Thảo Luận

1. Việc ra đời của Giăng đã ứng nghiệm lời loan báo của thiên thần trong các câu 1:13-17 như thế nào ?
2. Láng giềng và bà con của Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét đã phản ứng như thế nào trước những điều xảy ra trong câu chuyện này? Chuyện xảy ra đã ảnh hưởng như thế nào đến việc truyền bá Tin Lành của Chúa?
3. Nếu bạn là láng giềng của Xa-cha-ri, bạn nghĩ gì về đứa con của Xa-cha-ri?

Câu Hỏi Suy Gẫm

1. Theo bạn, câu nói “tay Chúa ở cùng” mang ý nghĩa gì: Thành công? Giàu có? Can đảm? Chịu đựng? Thánh khiết?
2. “Tay Chúa” đã thể hiện như thế nào trên đời sống của Giăng Baptist?  Điều đó có ý nghĩa gì cho bạn?

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 1:57-66

Giăng Báp-tít Sinh Ra

57. Ðến kỳ sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một con trai. 58. Những láng giềng và bà con dòng họ của bà nghe Chúa bày tỏ lòng thương xót lớn lao của Ngài đối với bà, họ vui mừng với bà. 59. Ngày thứ tám, họ đến để cắt bì cho đứa bé. Họ định đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo tên của cha nó. 60. Nhưng mẹ nó trả lời và nói, “Không, nó sẽ được gọi là Giăng.” 61. Họ nói với bà, “Không người bà con nào của bà có tên ấy cả.”

62. Kế đó họ ra dấu cho cha đứa bé để xem ông muốn đặt tên nó là gì. 63. Ông ra dấu bảo đem cho ông một bảng nhỏ, rồi ông viết trên đó, “Tên nó là Giăng.” Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên. 64. Thình lình miệng ông mở ra, lưỡi ông được thong thả, và ông cất tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời.

65. Cả xóm giềng đều sợ hãi, và người ta nói về chuyện ấy khắp miền đồi núi xứ Giu-đê. 66. Tất cả những ai nghe chuyện đó đều nói, “Rồi đây không biết đứa trẻ ấy sẽ ra sao?” Vì, thật vậy, tay Chúa ở với nó.

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top