Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Linh Thi: Ý Nghĩa Thập Tự

Linh Thi: Ý Nghĩa Thập Tự

ThapTu

Ý Nghĩa Thập Tự

Thập tự là tình yêu
Trên đồi vắng một chiều
Xả thân trên thập giá
Cho nhân loại thương yêu.

Thập tự là hy sinh
Chúa đã chết vì mình
Nhờ đó ta sống mãi
Trong hạnh phước vĩnh sinh.

Thập tự là khổ đau
Chúa không màng sang giàu
Bị loài người sỉ nhục
Ngài gánh chịu đớn đau.

Thập tự là thứ tha
Bao ô tội xấu xa
Nhờ huyết hồng tuôn chảy
Trên đồi Gô-gô-tha.

Thập tự là niềm tin
Tin Chúa chết vì mình
Tin Ngài đã sống lại
Về nước trời hiển vinh.

Thập tự là tương giao
Hướng về Cha trên cao
Sống với người đồng loại
Trong tình thương ngọt ngào.

Linh Thi

Mùa Phục Sinh 1993
Nguyệt San Linh Lực
Tháng 4/1993

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top