Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Niềm Vui Tuyệt Vời

Thánh Ca: Niềm Vui Tuyệt Vời

Tựa đề: Niềm Vui Tuyệt Vời
Nguyên tác: Rejoice With Exceeding Great Joy
Nhạc và Lời: Lanny Wolfe
Lời Việt: Linh Thi (9/11/2014)

Kinh Thánh: “Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi Con Trẻ ở mới dừng lại.  Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.” Ma-thi-ơ 2:9-10

Rejoice With Exceeding Great Joy

1. Over mountains and valleys
it led them each night
A star of most radiant light
The Wise Men rejoiced
as they journeyed afar
to behold such a beautiful star

Chorus:
When they saw the star,
they rejoiced with great joy
When they saw the star,
they rejoiced
When they saw the star,
they rejoiced with great joy
They rejoiced with exceeding great joy

2. Other saw the star
but they followed it not
To them it would come and would pass
The Wise Men kept trusting
with all of their hearts
That the star would find the Baby at last

Niềm Vui Tuyệt Vời

1. Vượt nghìn đồi và thung lũng,
họ lần bước đi trong đêm.
Vì sao rực sáng giữa khung trời khuya.
Niềm vui dâng theo bước
khiến họ đi hăng hái thêm
Họ lặng ngắm ánh sao diệu kỳ trong đêm.

Điệp Khúc:
Ngắm ánh sao rực rỡ,
lòng nôn nả đến gặp Chúa.
Trông lên sao rạng soi,
lòng hớn hở.
Ngắm ánh sao lòa sáng,
họ dâng tiếng ca ngợi Chúa.
Lòng vui sướng với niềm vui dâng tuyệt vời.

2. Người đời nhìn sao ấy
nhưng họ chẳng đi theo sao.
Trời cao ngàn tinh tú, ai bận tâm?
Niềm tin sao soi lối
dẫn đường Ba Vua bước đi
Vì sao ấy dẫn đưa đường gặp được Hài Nhi.

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top