Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Thơ: Chúc Xuân Thư Viện Tin Lành

Thơ: Chúc Xuân Thư Viện Tin Lành

hoamai_06

 

Chúc Xuân Thư Viện Tin Lành

Năm nay Đinh Dậu đón xuân nồng
Mới cả muôn phương ánh rạng đông
Chúc cho Thư Viện tăng sức mới
Mừng Ban Biên Tập được thành công
Thư đem ánh sáng toàn thế giới
Viện tỏa Tin Lành rạng núi sông
Tin nơi quyền phép trong Cứu Chúa
Lành mang chân lý đến mọi lòng.

Linh Thi
(Tháng 2/2017)

Họa bài “Chúc Xuân Linh Lực” của Kinh Tạo (Tháng 1/1997)

Thư Viện Tin Lành (2017)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top