Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Lịch Sử Truyền Giáo: Mục Vụ Nhà Cộng Đồng Cơ Đốc

Lịch Sử Truyền Giáo: Mục Vụ Nhà Cộng Đồng Cơ Đốc

Tựa đề: Mục Vụ Nhà Cộng Đồng Cơ Đốc
Nguyên văn: The Jesus Movement and the House Ministries
Thuyết trình: Pastor Steve Carr – Calvary Chapel

Sơ lược nội dung video:
Phong trào hippy lan rộng tại Hoa Kỳ  trong thập niên 1960-1970.  Trong khoảng thời gian đó, Chúa đã thăm viếng Hội Thánh tại Hoa Kỳ, và Phong Trào Jesus Movement đã được hình thành.  Một trong những mục vụ đã giúp dẫn dưa nhiều hippy trở về với Chúa đó là Housing Ministries (Mục Vụ Nhà Ở).  Một số Hội Thánh chịu ảnh hưởng của Phong Trào Jesus Movement, trong đó có Calvary Chapel tại California, đã mướn nhà cho các thanh niên hippy ở, và qua đó đã giúp họ trở lại tin Chúa.   

Trong video này, Mục sư Steve Carr  thuật lại  Mục Vụ Nhà Cộng Đồng Cơ Đốc (Christian Communal House Ministries) do Calvary Chapel tại Costa Mesa, California thực hiện. Mục sư Steve Carr cho biết nhiều hippy tin Chúa qua mục vụ này về sau đã trở thành Mục Sư và Giáo Sĩ, và họ đã mở mang nhiều Hội Thánh tại Hoa Kỳ.

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top