Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Cùng Hát Ha-lê-lu-gia – Sing Hallelujah

Cùng Hát Ha-lê-lu-gia – Sing Hallelujah

Tựa đề: Hát Ha-lê-lu-gia
Nguyên Tác: Sing Hallelujah
Nhạc và Lời: Linda Stassen-Benjamin
Trình bày: Simon Khorolskiy

Sing Halelujah
Sing Halelujah to the Lord!
Sing Halelujah to the Lord!
Sing Halelujah!
Sing Halelujah!
Sing Halelujah to the Lord!
Hát Ha-lê-lu-gia 
Hát ha-lê-lu-gia! Ngợi Chúa Cha!
Hát ha-lê-lu-gia! Ngợi Jêsus!
Cùng nhau hát vang tôn thờ
Cùng nhau hát vang khen ngợi
Hát ha-lê-lu-gia! Ngợi Chúa Cha!

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top