Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam:

HTNTP_60ya_mid

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Nguyễn Tri Phương đã được tổ chức vào ngày 19-20/10/2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Chương trình lễ kỷ niệm như sau:

Chương Trình Lễ Kỷ Niệm – Phần 1:

Chương Trình Lễ Kỷ Niệm – Phần 2:

Chương Trình Truyền Giảng – Phần 1:

Chương Trình Truyền Giảng – Phần 2:

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top