Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Lê Phước Nguyên: Thầy Tế Lễ Thượng Phầm Đời Đời – Phần 2

Mục sư Lê Phước Nguyên: Thầy Tế Lễ Thượng Phầm Đời Đời – Phần 2

Bải giảng: Thầy Tế Lễ Thượng Phầm Đời Đời – Phần 2
Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 10:1-18
Diễn giả: Mục sư Lê Phước Nguyên

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top