Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Lê Phước Nguyên: Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Mục Sư Lê Phước Nguyên: Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Bài giảng: Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống
Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên
Tài Liệu Lưu Trữ – Thư Viện Tin Lành
Do các thân nhân của các Mục Sư Lê Hoàng Phu và Lê Phước Nguyên tặng

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top