Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Lê Phước Nguyên: Những Lời Loan Báo Về Sự Hy Sinh Của Chúa Jesus

Mục sư Lê Phước Nguyên: Những Lời Loan Báo Về Sự Hy Sinh Của Chúa Jesus

Sứ điệp: Những Lời Loan Báo Về Sự Hy Sinh Của Chúa Jesus
Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top