Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Lê Phước Nguyên: Nhìn Chúa – Nhìn Mình – Nhìn Người

Mục Sư Lê Phước Nguyên: Nhìn Chúa – Nhìn Mình – Nhìn Người

Sứ điệp: Nhìn Chúa – Nhìn Mình – Nhìn Người – Nhìn Người
Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top