Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Lê Phước Nguyên: Nhìn Chúa Chiến Thắng Satan

Mục Sư Lê Phước Nguyên: Nhìn Chúa Chiến Thắng Satan

Sứ điệp: Nhìn Chúa Chiến Thắng Satan
Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top