Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Lê Phước Nguyên: Nhìn Chính Mình

Mục Sư Lê Phước Nguyên: Nhìn Chính Mình

Sứ điệp: Nhìn Chính Mình
Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên
Chúa Nhật 27/7/1990

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top