Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Lê Phước Nguyên: Nhìn Anh Em Trong Chúa

Mục Sư Lê Phước Nguyên: Nhìn Anh Em Trong Chúa

Sứ điệp: Nhìn Chúa – Nhìn Mình – Nhìn Người – Nhìn Người
Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top