Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Lê Phước Nguyên: Đức Chúa Jesus Là Đấng Tạo Hóa Và Là Đấng Tái Tạo

Mục sư Lê Phước Nguyên: Đức Chúa Jesus Là Đấng Tạo Hóa Và Là Đấng Tái Tạo

Bải giảng: Đức Chúa Jesus Là Đấng Tạo Hóa Và Là Đấng Tái Tạo
Kinh Thánh: Giăng 1:1-15; Hê-bơ-rơ 1:2-3
Diễn giả: Mục sư Lê Phước Nguyên

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top