Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Lê Phước Nguyên: Đức Chúa Jesus Là Đấng Giải Bày Đức Chúa Trời

Mục sư Lê Phước Nguyên: Đức Chúa Jesus Là Đấng Giải Bày Đức Chúa Trời

Sứ điệp:  Đức Chúa Jesus Là Đấng Giải Bày Đức Chúa Trời
Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 1:2-3
Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top