Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Lê Phước Nguyên: Đấng Thiên Nhơn

Mục sư Lê Phước Nguyên: Đấng Thiên Nhơn

Sứ điệp: Đấng Thiên Nhơn
Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 1:1-14
Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top