Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Lê Phước Nguyên: Đấng Bảo Tồn Muôn Vật

Mục sư Lê Phước Nguyên: Đấng Bảo Tồn Muôn Vật

Bài giảng: Đấng Bảo Tồn Muôn Vật
Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 4:11-16
Diễn giả: Mục sư Lê Phước Nguyên

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top