Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Lê Phước Nguyên: Chức Vụ Tế Lễ Đời Đời Và Sự Cứu Rỗi Đời Đời

Mục sư Lê Phước Nguyên: Chức Vụ Tế Lễ Đời Đời Và Sự Cứu Rỗi Đời Đời

Bải giảng: Chức Vụ Tế Lễ Đời Đời Và Sự Cứu Rỗi Đời Đời
Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 1:2-3, 9:12-13
Diễn giả: Mục sư Lê Phước Nguyên

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top