Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » From Atheist to Christian At Yale

From Atheist to Christian At Yale

Sơ lược nội dung:

Dr. Paul Lim, giáo sư tại Vanderbilt University, thuật lại kinh nghiệm cá nhân của chính mình – từ một người vô thần trở thành một người tin Chúa. 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Tropical jungle flanks wet road

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top