Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Love Divine

Love Divine

Tựa đề: Love Divine
Tình Yêu Thiên Thượng
Lời: Charles Wesley
Nhạc: Williams P. Rowlands
Hòa âm: James O’Donnel
Trình bày: Hội chúng và Ban Hợp Xướng Nhà Thờ Hoàng Gia Anh

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top