Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Lời Cầu Xin Sự Bảo Vệ Và Quan Phòng Của Chúa

Lời Cầu Xin Sự Bảo Vệ Và Quan Phòng Của Chúa

Lời Cầu Xin Sự Bảo Vệ Và Quan Phòng Của Chúa
Dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top