Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Lời Cầu Nguyện Cho Mối Tương Giao Mật Thiết Với Chúa

Lời Cầu Nguyện Cho Mối Tương Giao Mật Thiết Với Chúa

Lời Cầu Nguyện Cho Mối Tương Giao Mật Thiết Với Chúa
Nguyên văn: Prayer for Intimacy with The Lord
Tài liệu: Grace for Purpose
Dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top