Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Lời Mời Cuối Năm

Lời Mời Cuối Năm

Thac

Vào ngày sau cùng, ngày trọng thể nhất của kỳ lễ, Ðức Chúa Jesus đứng dậy và lớn tiếng mời gọi: “Người nào khát hãy đến với Ta mà uống.” (Giăng 7:37)

Lòng nhẫn nại đã được thể hiện toàn vẹn trong Chúa Jesus; do đó, đến ngày cuối cùng của kỳ lễ Ngài vẫn nài khuyên dân Do-thái, và thậm chí cho đến ngày cuối năm nầy Ngài vẫn nài khuyên chúng ta, và chờ đợi để thi ân cho chúng ta. Thái độ nhẫn nhục của Chúa Jesus – kiên nhẫn đối với một số người giữa vòng chúng ta từ năm nầy sang năm khác – quả là đáng ca ngợi.  Ngài bất chấp những khiêu khích, phản loạn và chống đối Thánh Linh Ngài của chúng ta. Thật là một phép lạ của các phép lạ khi chúng ta vẫn sống trong phần đất của lòng nhân từ Ngài!

Lòng thương xót được thể hiện rất đơn giản rõ ràng, vì Đức Chúa Jesus đã lớn tiếng mời gọi – ngụ ý rằng chẳng những Ngài cất tiếng nói lớn mà trong giọng nói còn có vẻ âu yếm, dịu dàng. Ngài nài khuyên chúng ta bước vào sự hòa giải. Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Tôi nài khuyên anh em, như thể Ðức Chúa Trời nhờ chúng tôi nài khuyên anh em.” Thật là những lời nồng nàn, tha thiết! Tình yêu của Chúa thật sâu đậm đến nỗi Ngài phải khóc về tội nhơn; và như một người mẹ, Ngài muốn ôm con vào lòng! Chắc chắn khi nghe lời mời gọi khẩn thiết ấy, tấm lòng thuận phục của chúng ta sẽ chạy đến với Ngài.

Nhu cầu dự phòng được cung cấp thật dư dật: Chúa cung cấp mọi điều mà một người cần có để thỏa mãn những khao khát của linh hồn mình. Sự chuộc tội đem bình an đến cho lương tâm người ấy; tin lành mang những giáo huấn phong phú nhứt cho nhu cầu hiểu biết của người ấy; Đức Chúa Jesus là đối tượng tình yêu cao quý nhứt cho trái tim của người ấy; lẽ thật trọn vẹn trong Chúa Jesus cung ứng cho con người toàn diện của người ấy chất dinh dưỡng tinh khiết nhất. Cái khát thật là khủng khiếp, nhưng Chúa Jesus có thể cất đi được. Dầu linh hồn đang sắp chết vì đói, Chúa Jesus vẫn có thể khiến nó hồi sinh.

Lời công bố được ban cho miễn phí – mọi người khao khát đều được hoan nghênh, không có sự phân biệt nào ngoại trừ lòng khao khát. Dầu khao khát do tham lam, vì tham vọng, vì vui thú, khao khát kiến thức hay khao khát yên nghỉ, tất cả những ai đang đau khổ vì nó đều được mời. Tự nó, sự khao khát có thể là xấu, và không thấy có dấu hiệu của lòng tri ân, nhưng chỉ có dấu hiệu của tội lỗi hỗn loạn muốn được thỏa mãn những tham dục sâu xa; tuy nhiên, không phải do sự thiện hảo của một người khiến người ấy được mời gọi nhưng chính Đức Chúa Jesus đã trao lời mời một cách vô điều kiện, cho bất kỳ ai.

Tính cách cá nhân được công bố đầy trọn. Tội nhân phải đến với Chúa Jesus, không phải đến với việc làm, luật lệ, hay giáo lý, mà với cá nhân Ðấng Cứu Chuộc, là Ðấng đã đích thân gánh lấy tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ.  Cứu Chúa, Đấng đã đổ huyết, chết và sống lại, là ngôi sao hi vọng duy nhứt cho tội nhân. Bởi ân điển, xin đến ngay bây giờ để uống nước kẻo mặt trời lặn kết thúc ngày cuối cùng của năm!

Chờ đợi và chuẩn bị thường là lý do gây ngăn trở – chữ uống mô tả sự đón nhận không đòi hỏi phải tập tành hay chuẩn bị. Người ít hiểu biết, trộm cắp, đĩ điếm đều có thể uống nước; người phạm tội nhiều nhất cũng vậy, không có hàng rào ngăn cản nào trong lời mời của Đức Chúa Jesus. Chúng ta không cần phải có chén vàng, ly ngọc để đựng nước uống cho người khao khát. Miệng của người nghèo có thể cúi xuống uống nơi dòng suối tuôn trào. Những đôi môi sứt mẻ, phung cùi, ô uế vẫn có thể chạm vào dòng suối của tình yêu thiên thượng; chúng chẳng bao giờ làm ô uế dòng nước ấy nhưng chính chúng sẽ được thanh tẩy.

Chúa Jesus là nguồn suối hy vọng. Độc giả thân mến! Xin lắng nghe giọng nói đầy tình yêu của Ðấng Cứu Chuộc khi Ngài vẫn còn mời gọi mỗi chúng ta: “NẾU NGƯỜI NÀO KHÁT, HÃY ÐẾN CÙNG TA MÀ UỐNG.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top