Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Bài Hát Mới: Livin’ In The Rhythm of Grace

Bài Hát Mới: Livin’ In The Rhythm of Grace

Nguyên tác: Livin’ In The Rhythm of Grace
Sáng tác: Larry Gatlin và William J. Gaither
Trình bày: Gaither Vocal Band

Livin’ In The Rhythm of Grace

My load is much lighter, my pathway is brighter these days
Because of salvation there’s no condemnation like the old days
When I finally let go of what I was holding on to, everything fell into place
Now I’m living in the rhythm, living in the rhythm of grace.

That grace is yours for the asking, can you believe it?
Why fight the rhythm? Drop what you’ve got and receive it

My load is much lighter, my pathway is brighter these days
Because of salvation there’s no condemnation like the old days
When I finally let go of what I was holding on to, everything fell into place
Now I’m living in the rhythm, living in the rhythm of grace.

That grace is yours for the asking, can you believe it?
Why fight the rhythm? Drop what you’ve got and receive it

When I finally let go of what I was holding on to, everything fell into place.
Now I’m living in the rhythm, living in the rhythm of grace.

Xin vui lòng giới thiệu bài hát mới cho các Hội Thánh.
– Bạn có thể đàn theo hợp âm guitar soạn cho bài hát tại đây. 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top