Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chú Bé Gõ Trống – Little Drummer Boy – Pentatonix

Chú Bé Gõ Trống – Little Drummer Boy – Pentatonix

Tựa đề: Chú Bé Gõ Trống
Nguyên tác: The Little Drummer Boy
Trình bày: Pentatonix

The Little Drummer Boy

Come they told me
Pa rum pum pum pum
A new born King to see
Pa rum pum pum pum
Our finest gifts we bring
Pa rum pum pum pum
To lay before the King
Pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum,
rum pum pum pum

So to honor Him
Pa rum pum pum pum
When we come

Little baby
Pa rum pum pum pum
I am a poor boy too
Pa rum pum pum pum
I have no gift to bring
Pa rum pum pum pum
That’s fit to give our King
Pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum,
rum pum pum pum

Shall I play for you
Pa rum pum pum pum
On my drum

Mary nodded
Pa rum pum pum pum
The ox and lamb kept time
Pa rum pum pum pum
I played my drum for Him
Pa rum pum pum pum
I played my best for Him
Pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum,
rum pum pum pum

Then He smiled at me
Pa rum pum pum pum
Me and my drum

Chú Bé Gõ Trống

Nào ta đi xem
Pa rum pum pum pum
Tại chuồng chiên Bết-lê-hem
Pa rum pum pum pum
Một vị vua mới giáng thế
Pa rum pum pum pum
Cùng nhau dâng những lễ quý
Pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum,
rum pum pum pum

Nào tôn vua Giê-xu
Pa rum pum pum pum
Trong chuồng chiên hèn.

Giê-xu yêu ơi!
Pa rum pum pum pum
Nghèo nàn như con đây thôi
Pa rum pum pum pum
Quà đâu con có hiến Chúa.
Pa rum pum pum pum
Giờ con đánh trống hát múa
Pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum,
rum pum pum pum

Cùng dâng lên thanh âm
Pa rum pum pum pum
Như nhạc cung trầm.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top