Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Linh Cương: Nguồn An Ủi

Linh Cương: Nguồn An Ủi

Hoa_23

Nguồn An Ủi

Thời gian sông nước xuôi dòng
Bão giông tạm dứt, cành mong chim về
Tháng ngày khắc khoải tình quê
Phương trời cách biệt não nề đêm đen
Mạch sầu thế sự lên men
Tìm quên khuây khỏa bên đèn Lời Kinh
Ôi nguồn an ủi Thánh Linh
Chắp tay nguyện Chúa chữa lành lòng đau
Đắng cay trở lại ngọt ngào
Trán ưu tư đổi khát khao mặt Ngài
Lửa tình Chúa cháy sáng hoài
Trong hồn mòn mõi dặm dài lạnh căm
Để còn tiếp khúc ca ngâm
Giữa cơn thử thách mưa dầm nắng chan
Cảnh đời toàn chuyện ly tan
Mà trong Christ vẫn hân hoan ngược dòng
Nỗi buồn Ngài đã cảm thông
Bao nhiêu ước vọng cũng trông thấy rồi
Nguyện nhìn lên đó mà thôi
Và chờ phút ấy dứt đời khổ đau.

Linh Cương (9/1977)
Bóng Tối và Niềm Tin

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top