Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 23

Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 23

15/ Phương pháp thứ mười lăm: Viết báo

Nhà truyền bá Phúc Âm Spiro Zodhiates bắt đầu chỉ có một số tiền rất nhỏ nhưng đã lấy đức tin viết bài thuê đăng trên một tờ báo để truyền bá Phúc Âm.  Lần lần công cuộc truyền bá Phúc Âm qua báo chí của ông phát triển đến mức nhiều tờ báo lớn tiếng Hy-lạp đều đăng các bài tìm hiểu Phúc Âm truyền giảng của ông.  Chức vụ ấy đã đem lại nhiều thành quả cho Chúa và nhóm bùng lên một cơn phục hưng lớn giữa giáo hội Chính thống tại Hy-lạp.  Riêng các Hội Thánh Việt Nam đã xuất bản khá nhiều báo chí để truyền bá Phúc Âm và gây dựng đức tin.  Tôi đã sưu tầm được tờ báo này của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ngày trước.  Hừng đông, Rạng đông, Đuốc thiêng, Xanh, Thánh Kinh báo có tập phụ trương truyền bá Phúc Âm, (Thánh Kinh báo về sau đổi tên là Thánh Kinh Nguyệt san), và một số đặc san.  Trong thập niên vừa qua, các Hội Thánh và các nhóm giáo hữu Việt Nam khắp nơi trên thế giới đã xuất bản các báo: Hy vọng, Chân trời mới, Hướng mới, Tâm giao, Sống đạo, hai tờ báo do hai nhà xuất bản khác nhau đều mang tên là Thông Công, Đất mới, Xây dựng, Đức tin, Tin và Sống, Sức sống, Ánh sáng, Về nguồn, Phúc Âm, Đèn linh, Chuyển hướng, Tin, Cảm thông… Tờ mới nhất là Chân lý do một nhóm tín hữu Việt Nam mới tin Chúa chưa được một năm đã sốt sắng làm báo để chia xẻ Tin Mừng mà chủ bút là một giáo sư Đại Học khoa học.  Tờ Ánh Sáng là một tờ báo nhỏ, xuất bản hằng tuần, mỗi lần in được 15 ngàn số, tờ Chân Trời Mới xuất bản hằng tháng mỗi lần in từ 28-30 ngàn số và đang được phổ biến tại 58 nước trên thế giới.  Chúa đã dùng các tờ báo này dìu dắt nhiều người đến với Chúa.  Có lần tôi được nghe tin một thi sĩ nổi danh là Phan Quảng Nam đã đọc một tờ báo trình bày Phúc Âm mà quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế.  Từ ngày tin Chúa, thi sĩ đã sáng tác rất nhiều bài thơ ca ngợi Chúa, ca ngợi tình yêu của Chúa, sự hy sinh vô đối của Ngài trên cây thập tự.  Theo một bản tổng kết gần đây, Chúa đã dùng tờ Chân Trời Mới trong 4 năm qua đem ít nhất 2000 người đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 

16/ Phương pháp thứ mười sáu: Viết sách

Việc viết sách đòi hỏi nhiều công phu và ân tứ.  Bác sĩ Lưu-ca đã sưu tầm nhiều sử liệu chính xác và ghi chép thành một tác phẩm truyền giáo gồm hai quyển Lưu-ca và Công vụ các sứ đồ để gửi cho bạn mình là Thiên Phong.  Sách này về sau lại được sao chép và ấn hành cho hàng triệu, hàng tỷ độc giả.  Sự kiện ấy đã nói lên tính cách đặc biệt quan trọng của phương pháp truyền giáo bằng cách soạn sách.

Mở đầu, bác sĩ Lưu-ca đã viết: Bạn Thiên Phong thân kính, trước đây đã có nhiều người ghi chép cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu theo lời tường thuật của các môn đệ đầu tiên và của nhiều nhân chứng.  Do đó tôi đã sưu tầm tất cả sử liệu và viết lại theo thứ tự để kính gửi anh em.  Ước mong công trình khảo cứu này chứng tỏ những điều anh đã học hỏi là chính xác.

Các tác phẩm lớn trong Thánh Kinh Tân Ước bắt đầu với các sách Phúc Âm đều nhằm mục đích truyền bá Phúc Âm.  Một người bạn thân của tôi tên là Trần Thuyên sau khi tin Chúa đã viết một quyển sách nhỏ nhan đề: Tôi chọn Chúa Cứu Thế, quyển sách nhỏ ấy đã được phổ biến bằng Việt văn, Anh văn và Pháp văn, riêng bản Việt văn quyển Tôi Chọn Chúa Cứu Thế đã được in hơn 1 triệu quyển và nhiều người nhờ đọc sách đó mà quay về với Chúa Cứu Thế.  Trong 10 năm qua có khoảng 4 ngàn sách mới vừa lớn vừa nhỏ đã được phổ biến khắp nơi trên thế giới để truyền bá Phúc Âm, các sách nhỏ có khi được ấn hành dưới hình thức một bài khảo luận hay một bài báo.  Trong 5 năm qua số in các loại báo sách truyền bá Phúc Âm này lên đến 100 triệu quyển.

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top