Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 21

Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 21

 

12/ Phương pháp thứ mười hai: Giao tế

Giao tế cách chân thành với các bạn đồng nghiệp, đồng sự hay đồng chí và gia đình của họ để chia xẻ hạnh phúc thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Một tôi tớ Chúa vì tình cảnh ép buộc phải tạm nghỉ chức vụ và làm việc công giữa lúc đất nước lâm vào tình trạng khẩn trương.  Ông nhận cơ hội giao tế trong chân tình với một số người đồng tâm đồng chí.  Qua những cuộc chuyện trò chung và riêng, những dịp thăm viếng lẫn nhau cho gia đình hai bên được tiếp xúc làm quen với nhau đến mức trở thành thân hữu.  Lần lần người truyền bá Phúc Âm có thể nói về Chúa, sống Phúc Âm và chia xẻ Phúc Âm, chứng minh quyền năng cứu độ của Chúa Cứu Thế và dìu dắt một người quan trọng bậc nhất nhì trong nhóm ấy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Sau khi tin nhận Chúa, người ấy tiến bộ rất nhanh chóng và vững vàng trên con đường theo Chúa, rồi mạnh bạo làm chứng về Chúa cho nhiều người khác nữa.

13/ Phương pháp thứ mười ba: Văn phẩm

Chọn các văn phẩm thích hợp với tâm sự, tình huống trình độ của người cần tìm hiểu Phúc Âm để biếu tặng theo thứ tự và hệ thống.  Muốn biết rõ phải theo thứ tự nào, người truyền bá Phúc Âm cần tìm hiểu và thông cảm tâm sự, tình huống của người đang cần thiết Phúc Âm để chọn văn phẩm cho thích hợp và tùy hoàn cảnh mà thay đổi thứ tự, tức là dùng văn phẩm nào trước, văn phẩm nào sau, văn phẩm nào là số 1,2,3,4 v.v… Cũng lưu ý chọn văn phẩm thế nào cho thích hợp với trình độ hiểu biết của người ta muốn giới thiệu Chúa Cứu Thế.  Đừng dùng văn phẩm quá đơn giản tầm thường cho người trí thức, hoặc đại trí thức, cũng đừng dùng văn phẩm quá cao cho người có trình độ văn hóa tương đối thấp, chúng ta không quên rằng:  Chúa Thánh Linh có thể tác động và soi sáng người đọc, giúp người có trình độ văn hóa thấp hiểu được chân lý cao xa của Chúa, cũng như có khi Chúa Thánh Linh dùng những tài liệu đơn giản của Ngài để thuyết phục những người có trình độ văn hóa cao tin nhận Chúa Cứu Thế.

Chúng ta có thể kể các bài làm chứng, tự thuật kinh nghiệm của người mới tin Chúa, các tác phẩm như: Ơn Trời hay Lòng Trời, Nước Trời, Bạn có hạnh phúc không? Tình yêu nào? Bạn thật sống? Phúc Âm là gì? Tìm hiểu Phúc Âm, Thông điệp của Thượng Đế, Đức tin và lý trí, Tôi chọn Chúa Cứu Thế, Lược luận về Cơ Đốc giáo, Cho tôi chia xẻ niềm tin, Ai muốn tìm thấy Chân Thần? Con đường Chân Lý, Hành trình vào vĩnh cửu.  Con đường Chân lý là một tác phẩm mới của luật gia Trần trọng Dư.  Chúng ta cũng có thể phát các sách Phúc Âm theo thứ tự: Mác, Lưu-ca, Mã-thi, Giăng sau đó là sách Công vụ và Thánh Kinh Tân Ước diễn ý.

Mục sư Lê Hoàng Phu

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top