Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 15

Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 15

8 Phương pháp thứ tám: Sử dụng và phổ biến Lời Chúa

Tính đến năm vừa qua Thánh Kinh đã được dịch ra 1485 ngôn ngữ, hoặc toàn bộ, hoặc mới được một phần và do các hội Kinh Thánh ấn hành và phổ biến khắp các nước trên thế giới.  Trong số đó có 1015 ngôn ngữ đã có toàn bộ Tân Ước và một phần Cựu Ước, 305 ngôn ngữ đã có toàn bộ Tân Cựu Ước, 710 ngôn ngữ chỉ mới có tân Ước mà thôi, 200 ngôn ngữ có những bản dịch mới thay thế các bản dịch cũ.  Số các ngôn ngữ đã có ít nhất một quyển Phúc Âm, tính đến giữa năm qua đã lên đến 2500 ngôn ngữ, đồng thời Thánh Kinh cũng đang được dịch ra 1180 ngôn ngữ mới, phần lớn là ngôn ngữ của các dân tộc ít người (tưởng cũng cần lưu ý trên thế giới có đến 3000 ngôn ngữ chưa dùng hoặc không dùng mẫu tự La tinh như tiếng Việt ta, một số lớn trong 3000 ngôn ngữ ấy chưa bao giờ có chữ viết và đang chờ các nhà truyền bá Phúc Âm đến đặt chữ viết cho họ và dạy họ biết đọc, biết viết).

Các sự kiện trên đây nhắc người học lịch sử truyền giáo nhớ một phương pháp truyền bá Phúc Âm vô cùng quan trọng là sử dụng và phổ biến Lời Chúa.  Dù nhiều loại sách xuất bản cách đây 3,4 trăm năm được kể là quý theo luật cung cầu.  Khi mới xuất bản, số lượng các sách này chắc chắn phải nhiều, và do đó giá trị tính bằng tiền tệ không thể nào cao được, nhưng đến nay, các loại sách này hiếm đi, có loại chỉ còn vài ba cuốn nên sách trở thành đắt giá.  Nhưng Thánh Kinh có giá trị khác hẳn các loại sách quý trong đời này.  Giá trị của Thánh Kinh không phải ở nơi số ít hay ở nơi giấy in, hoặc bì đóng sách mà ở nơi nội dung.  Thánh Kinh chẳng những đã được dịch ra trên 2500 ngôn ngữ, mà mỗi năm xuất bản hằng trăm triệu cuốn.  Vì Thánh Kinh chép lại Lời phán của Đấng Tạo Hóa nên giá trị của Thánh Kinh không theo thời gian mà thay đổi.  Nhiều người thù ghét Thánh Kinh đã tìm cách thiêu đốt, hủy diệt Thánh Kinh, nhiều nhà văn vô tín, trong số đó cả Voltaire, tuy không dùng bạo lực để tiêu diệt Thánh Kinh, nhưng lại viết sách đả kích Thánh Kinh và tiên đoán rằng: Thánh Kinh sẽ lỗi thời và tự đào thải.  Nhưng sau khi Voltaire chết đã hơn 200 năm, nhà xuất bản sách của Voltaire lại phải đóng cửa và sau đó bán lại cho một nhà xuất bản Thánh Kinh.  ThánhKinh không lỗi thời, cũng không tự đào thải, nhưng cứ mỗi năm Thánh Kinh lại càng được in ra nhiều ngôn ngữ mới.  Ngay trong Anh ngữ, loại ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới lại có hàng vài chục bản dịch Thánh Kinh.  Bản dịch cổ kính và được nhiều người đọc nhất là bản Kinh James, dịch vào năm 1611.  Gần đây có nhiều bản dịch mới, tức là bản Tin Mừng, bản Giê-ru-sa-lem, bản dịch quốc tế, bản dịch của viện đại học Oxford, bản diễn ý…v.v.. Bản nào cũng được hoan nghênh, bán rất chạy và được tục bản nhiều lần.

Mặc dù Thánh Kinh chứa đựng rất nhiều triết lý cao siêu, ghi chép nhiều sự kiện lịch sử xác thực, có nhiều bài thơ tuyệt tác, nhiều huấn từ thâm thúy, giá trị tuyệt đối của Thánh Kinh chính ở nơi quyền năng của Lời Đấng Tạo Hóa phán ra.  Quyền năng này được vững lập đời đời trên trời và không bao giờ thay đổi theo lời chính Chúa Giê-xu đã xác nhận: Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta phán sẽ không bao giờ qua đi.  Người truyền bá Phúc Âm phải biết sử dụng Lời Chúa và phổ biến Lời Chúa.

Sử dụng Lời Chúa gồm hai phần: sử dụng cho bản thân và sử dụng cho tha thân. 

a/ Làm người truyền bá Phúc Âm trước hết phải biết sử dụng Lời Chúa cho bản thân

  1. Để nuôi dưỡng tâm linh cường tráng

Để nuôi dưỡng cho tâm linh mình cường tráng: Khi đọc câu Thánh Kinh: “Người ta sống không phải chỉ nhờ lương thực, nhưng nhờ mọi Lời từ miệng Thượng Đế phán ra.”  Nếu bản thân ta chưa được môi dưỡng hằng ngày bằng Lời Chúa, thì ta không thể nào lớn lên trong Chúa, mạnh mẽ trong Chúa và không thể nào truyền bá Phúc Âm cho người khác được.  Người truyền bá Phúc Âm luôn luôn phải đọc lại, suy gẫm, nghiền ngẫm, ăn nuốt và tiêu hóa Lời Chúa trong Thi Thiên 119, nhất là từ câu 9-50, câu 67, 74, 89, 92-105; II Ti-mộ-thư 3:15-17. Trong số đó có các câu sau đây: Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa.  Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, xin chớ để tôi lạc các điều răn Chúa.  Lạy Chúa Hằng Hữu, đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài.  Tôi lấy môi thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra, tôi vui mừng về đường lối chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm có.  Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa.  Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên Lời của Chúa.  Xin Chúa ban ơn lành cho kẻ tôi tớ Chúa để tôi được sống, thì tôi sẽ giữ Lời của Chúa.  Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.  Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo Lời Chúa.  Tôi đã tỏ với Chúa đường lối tôi, Chúa bèn đáp lời tôi.  Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa, cầu Chúa làm cho tôi hiểu biết con đường giềng mối Chúa, thì tôi sẽ suy gẫm các công việc lạ lùng của Chúa.  Linh hồn tôi vì ưu sầu chảy tuôn giọt lệ, xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo Lời Chúa.  Xin Chúa nhớ lại Lời Chúa phán cho kẻ tôi tớ Chúa, vì Chúa khiến tôi trông cậy.  Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là lời an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.  Trước khi bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ Lời Chúa.  Kẻ kiêu ngạo đã đặt lời nói dối hại tôi, tôi sẽ hết lòng gìn giữ giềng mối Chúa.  Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa.  Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi, hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc.  Bàn tay Chúa đã dựng nên tôi và nắn hình tôi, xin hãy ban cho tôi trí hiểu để tôi học điều răn Chúa.  Những người kính sợ Chúa thấy tôi sẽ vui vẻ vì tôi trông cậy Lời của Chúa.  Lạy Chúa Hằng Hữu, Lời Chúa được vững lập đời đời trên trời.  Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.  Từ tuổi thơ ấu, con biết Thánh Kinh có năng lực đào tạo con nên người khôn ngoan để tiếp nhận ân cứu rỗi do đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Cả Thánh Kinh đều được Thượng Đế cảm ứng có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào luyện con người theo sự công chính, nhờ đó người của Thượng Đế được thành thục và có khả năng làm mọi việc lành.

  1. Để tập luyện cho tinh thục trong cuộc chiến tâm linh

Để tập luyện cho tinh thục trong cuộc chiến đấu thuộc linh chống với quỷ vương, các tà linh và ác quỷ: Khi đọc Lời Chúa trong thư Hy-bá chương 4:12 “Lời Thượng Đế sống động và đầy năng lực, sắc hơn gươm hai lưỡi, mổ xẻ hồn linh, xương tủy, phân tích tư tưởng và ước vọng trong lòng,” thì người truyền bá Phúc Âm ý thức ngay rằng: Nếu Lưỡi Gươm Thánh Linh là Lời Chúa chưa thấu vào trong những nơi sâu thẳm nhất của lòng mình, phân tích tư tưởng và ý định trong lòng mình, cắt bỏ, tiêu diệt tất cả những gì không đẹp lòng Chúa, thì đừng mong xử dụng và truyền bá Phúc Âm cho người khác có hiệu nghiệm.  Tâm trí con người thường mờ ám, lòng con người đầy dục vọng, tâm linh con người bất an, nhưng con người không biết lý do nào đưa họ đến tình trạng mờ ám, bất an và đầy tham vọng như thế?  Chỉ khi nào chúng ta để cho Lời của Thượng Đế tác động như con dao của nhà giải phẫu, mổ xẻ hồn linh, xương tủy, rồi phân tích tư tưởng và ước vọng trong lòng, thì chúng ta mới ý thức được thực trạng của mình, mới quay trở về với Thượng Đế để được Ngài tẩy sạch và thánh hóa.  Người truyền bá Phúc Âm cần học tập với Chúa để biết trang bị đầy đủ các khí giới tâm linh, theo Ê-phê-sô chương 6:10-17 “Anh em phải mạnh mẽ trong Chúa, nhờ năng lực vô hạn của Ngài.  Hãy trang bị đầy đủ khí giới của Thượng Đế, để có thể đối phó với mọi mưu kế của quỷ vương vì chúng ta không chiến đấu với người trần gian, nhưng với quyền lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm này và với các tà linh trên trời.  Vậy hãy mặc toàn bộ áo giáp của Thượng Đế, để anh em có thể chiến đấu lúc bị tiến công, và khi chiến cuộc đã qua, anh em là kẻ chiến thắng, muốn được như thế, anh em phải thắt lưng bằng Chân lý, mặc sự công chính làm giáp che ngực, mang giày Phúc Âm hòa bình, luôn luôn dùng một đức tin để gạt đỡ mọi tên lửa của Sa-tan, đội nón sắt cứu rỗi, cầm gươm Thánh Linh là Lời Thượng Đế.  II Cổ-linh 10:3-6 “Chúng tôi dù sống trong thế gian, nhưng không đấu tranh theo lối người đời, khí giới chiến đấu của chúng tôi không do loài người chế tạo nhưng là vũ khí vô địch của Thượng Đế để san bằng mọi chiến lũy kiên cố, chiến thắng mọi lý luận, mọi tư tưởng tự cao, cản trở sự hiểu biết Thượng Đế, bắt mọi mưu lược phải đầu hàng Chúa Cứu Thế.  Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu chống tất cả những ai không vâng phục sau khi hướng dẫn anh em đầu phục Chúa Cứu Thế.”

Đó là phần sử dụng Lời Chúa cho bản thân để nuôi dưỡng tâm linh trở nên cường tráng và tập luyện cho tinh thục trong việc sử dụng gươm Thánh Linh và Lời Chúa và các khí giới thuộc linh liên hệ đến Lời Chúa.

Mục sư Lê Hoàng Phu

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top