Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 13

Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 13

Nhiều nhà thần học nhận thấy rằng các dấu lạ mà Chúa Cứu Thế đã đề cập đều liên quan đến nước Chúa hay vương quốc của Thượng Đế.  Nền tảng của các dấu lạ và việc quyền năng ấy, kể cả việc đuổi quỷ, chính là nước Chúa, là quyền tể trị của Chân Thần, là uy quyền tối cao cai trị khắp vũ trụ và nhân sinh, là uy quyền cao hơn cả uy quyền quỷ vương Sa-tan, các chúa quỷ, quỷ sứ và tà linh.  Các dấu lạ và việc quyền năng là các hành động của Chúa Cứu Thế xâm nhập và chiến thắng uy quyền của quỷ vương Sa-tan và các chúa quỷ, quỷ sứ, tà linh.  Các đoạn Thánh Kinh dạy rõ chân lý này là Phúc Âm Mác 1:14,45, Lưu-ca 4:1-21.  Các dấu lạ và việc quyền năng ấy là biểu hiệu, là bằng chứng của nước Chúa, của quyền tể trị của Chúa Cứu Thế trên cả vũ trụ và nhân sinh.  Giáo sư Mc Gavran, một nhà lãnh đạo Hội Thánh, thường được gọi nhà phát động phong trào Hội Thánh tăng trưởng khắp thế giới một cách khoa học để áp dụng vào công cuộc truyền bá Phúc Âm, đã dành trên 50 năm nghiên cứu và giáo huấn về công cuộc truyền giáo.  Giáo sư đã kết luận rằng có một mối liên hệ mật thiết giữa các dấu lạ và việc quyền năng của Chúa Thánh Linh với công cuộc truyền bá Phúc Âm và sự phát triển Hội Thánh, bắt đầu với các phép lạ chữa bệnh do quyền năng Chúa Thánh Linh.

Giáo sư Donald McGavran xác nhận: Khi tôi kiểm điểm sự tăng trưởng của Hội Thánh khắp thế giới, tôi nhận thấy rằng sự phát triển Hội Thánh thường xuyên liên hệ với những loạt phép lạ chữa bệnh vĩ đại, vì thế mà tôi đề cập đến phép lạ chữa bệnh của Chúa và sự tăng trưởng của Hội Thánh.  Nơi nào Hội Thánh vấp phải những trở lực không thể nào vượt qua, dù Hội Thánh có làm gì đi nữa, dù cầu nguyện đến bao nhiêu, dù hoạt động đến thế nào, dù tổ chức khéo léo đến đâu, dù điều hành đúng theo nguyên tắc Hội Thánh tăng trưởng đến mấy đi nữa Hội Thánh vẫn không thể nào phát triển, hoặc chỉ phát triển rất ít, hoặc chỉ phát triển do các gia đình tín đồ sinh con đẻ cháu theo dòng huyết thống chứ không thể nào thu hút người bên ngoài vào Hội Thánh được cả.  Trong trường hợp đó chúng ta phải nương dựa vào một điều nổi bật trong Thánh Kinh Tân Ước là sự chữa bệnh do quyền năng Thánh Linh.  Sách Công vụ các sứ đồ nói đến dân chúng trong cả hai làng Ly-đa và Sa-rôn quay về tin nhận Chúa Cứu Thế trong một ngày, đó là ngày sứ đồ Phê-rơ chữa lành cho bệnh nhân Ê-nê.  Mặc dù trong nhiều năm tôi nhầm lẫn mà cho rằng các người làm phép lạ chữa bệnh trong Hội Thánh chỉ là một thứ lang băm, bây giờ tôi phải nhìn nhận rằng giữa nhiều dân tộc vô cùng đông đảo, sự chữa bệnh siêu nhiên bởi quyền năng Chúa là một trong những phương pháp Thượng Đế dùng để đưa nhiều người cả nam lẫn nữ đến quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế.  Chúng ta phải thận trọng xét cả bằng chứng hiển nhiên, đừng vội vã phê phán hoặc khinh thường mà bỏ qua điều ấy.  Giáo sư McGavran tiếp: Tôi khuyên các nhà truyền bá Phúc Âm và các tín hữu nên vâng theo lời Chúa dạy trong sách Gia-cơ 5:14,15 “Có ai đau yếu không? Nên mời các trưởng lão trong Hội Thánh đến nhân danh Chúa xức dầu cầu nguyện, lời cầu nguyện do đức tin sẽ chữa lành người bệnh, Chúa sẽ đỡ người bệnh dậy, nếu người ấy có tội, Chúa sẽ tha thứ.  Khi Chúa thực hiện các phép lạ chữa bệnh cách diệu kỳ, hiển nhiên, chúng ta nên nỗ lực tăng gia số tín hữu và các chi hội.

Chẳng những riêng Giáo sư McGavran mà rất nhiều giáo sư khoa Hội Thánh tăng trưởng và các nhà truyền bá Phúc Âm thuộc các giáo phái khác nhau khắp thế giới cũng đã xác nhận điều ấy.  Chúng ta chỉ cần nêu lên một số trường hợp điển hình.  Một số giáo sĩ Hội Thánh Trưởng lão đã đến thăm và hoạt động tại một giáo khu ở Ấn độ và đây là một bản phúc trình của một giáo sĩ ở giáo khu này:

“Mỗi ngày có cuộc huấn luyện Thánh Kinh vào buổi sáng và cuộc truyền giảng Phúc Âm vào buổi tối.  Nhóm giáo sĩ này đã thăm viếng, giảng dạy tại 24 chi hội trong số 278 chi hội Trưởng lão ở giáo khu này.  Công việc của Đức Thánh Linh đã được thực hiện suốt thời gian họ giảng dạy.  Một người trong nhóm giáo sĩ có ân tứ chữa bệnh, tất cả các bệnh nhân nào đến nghe truyền bá Phúc Âm mà thật lòng mong mỏi được chữa bệnh đều được Chúa chữa lành.  Mỗi đêm buổi họp kéo dài đến 4 tiếng đồng hồ, nhiều người mới tin Chúa được chữa bệnh đã tiến lên làm chứng về phép lạ chữa bệnh, có đến mấy trăm người được chữa lành bởi quyền năng của Thánh Linh, có đến mấy ngàn người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Họ được chữa lành cả bệnh thể xác, bệnh tâm trí lẫn bệnh tâm linh.  Một số các Mục sư được chữa khỏi những bệnh trầm trọng, những người mắc bệnh kinh niên cũng được chữa lành.  Một bà mắc bệnh suyễn 21 năm, nhờ quyền năng Chúa bệnh đã chấm dứt, một người bị điếc hơn 40 năm nay đã được nghe rõ ràng, nhiều người mắc bệnh xuất huyết, băng huyết cũng được chữa lành, rất nhiều người mù được sáng mắt, người què quặt được bước đi.  Hai tuần sau khi cuộc truyền bá Phúc Âm chấm dứt, một giáo sĩ đến thăm một chi hội và nhận thấy nhiều người vẫn hân hoan làm chứng về ân tứ chữa bệnh.  Trong số những người mới tin nhận Chúa Cứu Thế, nhiều người vốn là tín đồ Ấn giáo, họ đã quyết định lìa bỏ thần của họ để ăn năn và tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào cuộc đời của mình.  Rõ rệt là có một số người được chữa bệnh khi họ tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng.

Hội Thánh Truyền Giáo hội của Luân-đôn, Anh quốc đã công bố bản phúc trình sau đây: Trong những năm vừa qua có lẽ không có trường hợp nào gây ấn tượng mạnh mẽ trong việc chữa bệnh bởi quyền năng Chúa cho bằng trường hợp của một người Châu phi tên là Edmond John, nước Tanzania: ông đã được Chúa dùng trong một chức vụ chữa bệnh vĩ đại trong khoảng thời gian hơn 3 năm.  Chẳng những một số rất đông người được chữa bệnh, đuổi quỷ và công khai ăn năn quay về với Chúa, nhưng ông cũng làm việc một cách yên lặng và thứ tự.  Tất cả các phép lạ ấy đều thực hiện trên một căn bản và trung tâm điểm là nhìn nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa tể của vũ trụ vạn vật, nhiều tín đồ hữu danh vô thực và nhiều tín đồ Hồi giáo đã được thu hút đến với Chúa cách diệu kỳ.

Tại nước Bolivia, một nhà truyền bá Phúc Âm của Hội Thánh Giám Lý thống nhất đã phúc trình như sau: Tại vùng Ayamara của người da đỏ, số tín đồ Hội Thánh ở thành phố Ancoraimes tăng gấp 6 lần.  Lần đầu tiên trong lịch sử truyền giáo của giáo phái chúng tôi, cả một làng sau khi tham khảo ý kiến với nhau đã quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế.  Trong một buổi lễ có đến 160 gia đình trong tổng số 170 gia đình đã quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Juan Corders một vị tín hữu lãnh đạo Hội Thánh ở Ancoraimes được Chúa đại dụng trong cuộc tăng trưởng Hội Thánh tại đây, và đây là bí quyết: Bài giảng luôn luôn đi đôi với sự chữa bệnh và việc này xảy ra liên tục.

Một vị tín hữu ở Tamilnadu, Ấn độ đã được ân tứ chữa bệnh, chỉ trong vòng 6 năm số tín hữu của chi hội này từ vài trăm tăng lên đến 15 ngàn người.  Tất cả cuộc tăng trưởng này bắt đầu sau năm 1970 khi Chúa Thánh Linh tỏ ra quyền năng chữa bệnh và đuổi quỷ qua vị tín hữu này.  Hàng vạn người ngoại đạo đã quyết định theo Chúa vì được chứng kiến tận mắt quyền năng siêu việt của Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Người ta nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu để trục xuất các ác quỷ, và Chúa Thánh Linh đã tác động mạnh mẽ torng lòng người.

Mục sư John Wimber trong một bài làm chứng đầu năm 1990 đã thuật rằng: Năm ngoái, mục sư đang truyền giảng ở Melbourne, Úc đại lợi. Thình lình, mục sư được Chúa cho sử dụng ân tứ Thánh Linh và phát biểu một lời tri thức.  Theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, Mục sư nói: Tại đây có một người đàn bà có vòm miệng bị chia đôi, bà đã được bác sĩ giải phẩu hai lần rồi, nhưng không chữa được, nha sĩ đã phải nhổ bớt răng của bà ra và đã làm một cái cầu để nối các răng còn lại, bà này rất thích dùng tên Emma, đây là dấu hiệu Chúa muốn chữa lành vòm miệng của bà.  Giữa hội chúng có một bà đứng dậy nhìn nhận rằng các điều Chúa Thánh Linh cho Mục sư biết và nói ra đúng là trường hợp của bà.  Vị bác sĩ giải phẫu cũng có mặt trong buổi nhóm đã chất vấn Mục sư: Mục sư có hiểu rằng một khi xương đã đến tuổi thì như thế nào không?  Phải bẻ gãy cái xương cũ đó đi mới làm cho hai đầu vòm miệng này gắn liền với nhau được.  Mục sư trả lời: Tôi chỉ biết nói với bác sĩ điều Chúa đã bảo tôi mà thôi, tôi tin chắc nếu bác sĩ gia nhập tổ cầu nguyện của chúng tôi, bác sĩ sẽ quan sát được sự chữa lành vòm miệng cho bà này.  Bác sĩ sửng sốt nhìn Mục sư như nhìn một người điên.  Tuy nhiên đúng ba ngày sau, Chúa đã chữa lành vòm miệng cho bà ấy.  Vòm miệng của bà liền lại như vòm miệng của người bình thường.  Vị bác sĩ giải phẩu nhìn nhận rằng đó là một phép lạ.  Đó chỉ là một trường hợp trong rất nhiều các phép lạ chữa bệnh đã được các bác sĩ chuyên môn chứng nhận qua chức vụ của Mục sư Wimber.  Chi hội mà ông thành lập với khoảng 50 tín hữu đã tăng lên đến 3000 tín hữu trong 5 năm và hiện nay đã mở thêm được nhiều chi nhánh và có trên 100 ngàn tín hữu.

Mục sư Lê Hoàng Phu

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top