Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 7

Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 7

  1. Phương pháp thứ ba: Cầu nguyện truyền giáo

Theo nhiều đoạn văn Thánh Kinh, nhất là Phúc âm Mã-thi 9:37, 38; Giăng 4:35, 38; Giô-ên 2:12-17; 21-24, Chúa đã hứa ban cho chúng ta một mùa gặt lớn.  Chúa bảo các môn đệ: “Mùa gặt thật trúng song thợ gặt còn ít, các con hãy cầu xin chủ mùa gặt  đưa thêm nhiều thợ gặt vào đồng lúa của Ngài.  Các con nói: còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt nhưng các con cứ phóng rộng tầm mắt xem khắp cánh đồng; lúa đã chín vàng, sẵn chờ gặt hái.  Thợ gặt được thưởng công để đưa nhiều linh hồn vào cõi sống vĩnh cửu, nên người gieo, kẻ gặt đều vui mừng, thật đúng với câu: Người này gieo, kẻ khác gặt, Ta sai các con gặt hái ở những cánh đồng các con chưa gieo trồng, người khác đã gieo, nay các con gặt hái.  Chúa phán: Bây giờ hãy hết lòng trở về cùng Ta, hãy nhịn ăn, ứa lệ và than khóc.  Hãy xé lòng các con chớ đừng xé áo làm bộ ăn năn, hãy quay về với Chúa là Chân Thần của các con, vì Ngài đầy ân phúc, hay thương xót, chậm giận, nhân từ vô biên và đổi ý không giáng tai họa.  Biết đâu Chúa sẽ đổi ý, quay lại, giáng phúc lành và cho các con còn cơ hội dâng lễ chay và lễ quán lên cho Ngài là Chân Thần các con.  Hãy thổi kèn khắp thủ đô, triệu tập nhân dân tham dự buổi họp trang nghiêm để đồng tâm nhịn ăn tìm kiếm Chúa.  Tất cả nhân dân hãy đến họp và dọn mình thánh sạch cho Chúa từ các trưởng lão, đến các thiếu nhi, các em bé đang bú, các chàng rễ và các cô dâu.  Các thầy tế lễ, các đầy tớ Chúa hãy đến giữa nhân dân và bàn thờ mà khóc lóc và nài nỉ Chúa: Chúa ơi, xin tha cho dân Chúa, xin đừng để các dân ngoại đạo thống trị dân Chúa vì dân này thuộc về Ngài.  Đừng để dân các nước sỉ nhục danh Ngài rằng: Thần của chúng nó ở đâu?  Đất nước của ta ơi, đừng sợ, hãy vui vẻ, hoan hỉ vì Chúa đã làm những việc vĩ đại.  Các loài thú đồng đừng sợ, vì các đồng cỏ sẽ xanh tươi, cây cối sẽ sai trái, cây vả và cây nho sẽ đầy nhựa sống, nứt đọt sum suê.  Dân chúng thủ đô hãy hoan hỉ vui mừng trong Chúa là Chân Thần các ngươi vì các trận mưa Ngài đang đổ xuống là dấu hiệu Ngài tha thứ tội lỗi các ngươi, mùa thu cũng sẽ có nhiều trận mưa lớn như mùa xuân, sân đập lúa sẽ đầy ngập lúa mì.”

Một nhà khảo cứu tình hình thế giới ngày nay đã quả quyết: Lời cầu nguyện của các bạn về mùa gặt lớn khắp thế giới ngày nay càng hữu hiệu hơn.  Vì Chúa tể vũ trụ đang điều hợp các khuynh hướng trên thế giới, để khiến con cái Ngài gặt hái hoa quả dồi dào cách nhanh chóng hơn ngày trước.  Nếu các bạn đặt ưu tiên số một là cầu nguyện và vâng phục Chúa, thì thời kỳ chúng ta đang sống đây sẽ là mùa gặt vĩ đại nhất trong lịch sử.  Không phải tất cả các tín hữu được kêu gọi ra đi làm giáo sĩ, không phải tín hữu nào cũng có thể hiến dâng một số tiền lớn vào công cuộc truyền bá Phúc Âm.  Riêng phần các tín hữu Việt Nam chúng ta, thì Chúa biết chúng ta nghèo lắm so với tín hữu nhiều nước khác.  Tuy nhiên, với tinh thần cầu nguyện truyền giáo, bạn có thể thực hiện nhiều việc vô cùng vĩ đại cho Chúa, cho Hội Thánh, cho đồng bào đồng loại.  Bàn tay tể trị cả vũ trụ và nhân sinh đang xếp đặt, an bài các điều kiện thuận lợi cho mùa gặt lớn mà Chúa đã hứa.

Muốn nói đến sự cầu nguyện dưới nhiều hình thức, nhà tiên tri Giô-ên đã dùng các từ ngữ kêu khóc, than van, mặc áo tang, tức là mặc bao gai, kể lể suốt đêm, kiêng ăn, kêu với Chúa, cầu cứu với Chúa.  Hết lòng trở về với Chúa, nhịn ăn và than khóc, xé lòng chứ đừng xé áo làm bộ ăn năn, nhóm hội đồng, tức là họp nhau cầu nguyện, biệt riêng Hội Thánh để dọn mình thánh sạch cho Chúa, đúng giữa nhân dân và bàn thờ mà khóc lóc nài nỉ Chúa.

Một số đông tín hữu thường cầu nguyện hằng ngày, nhưng quỷ vương Sa-tan không sợ họ vì lời cầu nguyện của họ vô quyền, không linh nghiệm.  Có lẽ các bạn thắc mắc không hiểu tại sao.  Câu trả lời ở ngay trong Thánh Kinh, trong đoạn văn chúng ta vừa nghe đọc.  Quý vị và các bạn có kêu khóc thở than không, có tinh thần mặc áo tang hoặc bao gai mà kể lể giải bày nỗi lòng của mình với Chúa suốt đêm không?  Có kiêng ăn cầu nguyện với Chúa không? Có hết lòng ăn năn trở về với Chúa không? Quý vị và các bạn có họp nhau, dù chỉ hai hoặc ba người giữa hoàn cảnh khó khăn để khẩn thiết cầu nguyện không?  Có biệt mình ra thánh cho Chúa không?  Quý vị và các bạn có đứng giữa dân tộc và bàn thờ Chúa mà khóc lóc và nài nỉ Chúa cho đồng bào không?  Chúng ta thường nghe nói về nhiều người cầu nguyện thật phi thường.  Gia-cơ, em Chúa Giê-xu, tác giả thư Gia-cơ trong Thánh Kinh Tân Ước, trong những năm cuối của đời mình đã dành rất nhiều thì giờ cầu nguyện cho cuộc phục hưng và phát triển Hội Thánh.  Đến ngày ông qua đời, những người khâm liệm xác Gia-cơ mới khám phá ra rằng hai đầu gối của ông chai cứng như đầu gối lạc đà, do những năm, tháng, ngày, giờ quỳ gối khẩn thiết cầu nguyện với Chúa cho Hội Thánh và dân tộc.  David Brainerd, nhà truyền bá Phúc Âm cho người da đỏ, dù chỉ truyền giảng trong một thời gian rất ngắn, nhưng ông nổi tiếng là chiến sĩ cầu nguyện, ngày đêm kêu khóc, thở than và chiến đấu cầu thay cho dân tộc mà Chúa đã giao thác cho ông truyền bá Phúc Âm, do đó đem lại những kết quả diệu kỳ sau khi ông về với Chúa.  Giáo sĩ Heyde được gọi là chiến sĩ cầu nguyện, là nhà truyền giáo ở Ấn Độ với tinh thần cầu nguyện thường được kể là chiến sĩ cầu nguyện vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 20.  Một Mục sư Việt Nam trong tuổi thanh xuân thường đổ nước mắt cầu nguyện cho đồng bào tỉnh nhà, và trong một chuyến đi truyền bá Phúc Âm đã dìu dắt nhiều người tin nhận Chúa đến nỗi ba chi hội được thành lập ngay sau chuyến truyền giáo ấy, và nhiều thanh niên tin nhận Chúa trong dịp ấy về sau đã trở thành những Mục sư Truyền đạo, những nhà truyền bá Phúc Âm rất thành công.

Bà Homera Homer Dixon đã cầu nguyện cho một dân tộc ít người tại Việt Nam và Lào, bà chiến đấu cầu nguyện cho đến giờ phút lâm chung, và ngày nay Chúa đã nhậm lời, dân tộc ít người ấy đã có tỷ số tín đồ cao nhất trong các nước Việt, Lào và Campuchia.

Tuy nhiên, Hội Thánh Chúa tồn tại và phát triển không chỉ vì ỷ lại nơi một số ít siêu nhân cầu nguyện.  Hội thánh Chúa tồn tại và phát triển qua các cuộc thăng trầm và phục hưng lớn là do đa số tín hữu cầu nguyện, mà đa số tín hữu của Chúa Cứu Thế dường như không có gì nổi bật ngoài ra các đặc điểm của tinh thần cầu nguyện mà chúng ta đã nêu lên.  Trong kế hoạch truyền giáo vĩ đại của Chúa, Chúa muốn dùng những tín hữu trung bình như quý vị và tôi, để cầu nguyện và thực hiện chương trình cứu rỗi đồn bào đồng loại chúng ta.  Lịch sử Hội Thánh đã chứng minh rằng những khi các tín hữu bình thường bắt đầu cầu nguyện với Chúa, thì Chúa Toàn Năng cũng đưa tay hành động và thực hiện nhiều việc vĩ đại.  Lịch sử truyền bá Phúc Âm đã xác nhận rằng Chúa đã dùng những tín hữu yếu đuối như quý vị, quý bạn và tôi để đáp ứng những nhu cầu cấp bách của tâm linh đồng bào đồng loại trong vô số cơ hội đặc biệt, mà chỉ có quý vị, các bạn và tôi mới có thể ý thức nhu cầu, và có thể tập trung tinh thần cầu nguyện cho nhu cầu tâm linh đó.  Chúa đang dùng những người như quý vị, các bạn và tôi mặc dù chúng ta còn nhiều điểm thiếu sót, bất toàn, để xây dựng Hội Thánh Chúa ngay trong gia đình ta, chi hội ta, giáo xứ ta, làng xóm ta, thành phố ta đang ở khi quý vị các bạn và tôi cầu nguyện với tinh thần mới mẻ trong Chúa.  Một tôi tớ Chúa là một chiến sĩ cầu nguyện đã quả quyết.  Dù bạn không thể để dành nhiều thì giờ, bạn có thể trở thành chiến sĩ cầu nguyện của Chúa, Chúa đang cần những người cầu nguyện như quý vị và các bạn, Chúa biết hoàn cảnh của bạn, Chúa biết bạn không có nhiều thì giờ, Chúa biết bạn vô cùng bận rộn vì phận sự đối với xã hội, nhưng Chúa muốn mở cho bạn một chiều kích cầu nguyện hữu hiệu, cầu nguyện đầy kết quả theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.  Dù bận rộn đến đâu đi nữa, bạn hãy bắt đầu cầu nguyện cách mới mẻ, dù bắt đầu với 5 phút, 10 phút, 15 phút, nửa giờ, nhưng hãy cầu nguyện với tinh thần chúng ta vừa nghe, bạn sẽ bắt đầu thấy Chúa làm việc và sau đó bạn sẽ thêm thì giờ và tăng thêm tinh thần cầu nguyện.  Chúa đang mong bạn làm công việc vô cùng quan trọng đó.

Khi Chúa Cứu Thế ra lệnh cuối cùng cho các môn đồ, Chúa đã khẳng định: “Tất cả uy quyền trên trời và dưới đất đều giao về tay Ta.  Vậy các con hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ Ta, làm báp-tem cho họ nhân danh Cha, con và Thánh Linh và dạy họ vâng giữ mọi mệnh lệnh Ta.  Chắc chắn Ta ở với các con luôn luôn, từ nay cho đến ngày tận thế.”  Tại sao Chúa đặt công cuộc truyền bá Phúc Âm trên nền tảng là uy quyền cao cả tuyệt đối của Chúa trong vũ trụ và nhân sinh?  Vì công cuộc truyền bá Phúc Âm kết quả nhiều hay ít là do quý vị, các bạn và tôi xử dụng uy quyền của Chúa nhiều hay ít.  Tất cả các môn đệ Chúa ngày xưa cũng như tất cả các tín đồ của Chúa ngày nay, chỉ có thể sử dụng uy quyền của Chúa qua sự cầu nguyện linh nghiệm mà chúng ta vừa nói đến.  Đây là thời điểm quan trọng nhất của lịch sử Hội Thánh.  Chưa bao giờ trong lịch sử Chúa Cứu Thế có nhiều tín đồ như ngày nay: 1 tỷ 700 triệu người tự nhận là tín đồ của Chúa khắp thế giới.  Và con cái Chúa cần cầu nguyện thì công cuộc truyền bá Phúc âm mới đầy dẫy quyền năng Thánh Linh hơn để thực hiện những công tác cứu người, và Hội Thánh Chúa mới phát triển cả phẩm lẫn lượng.  Đây chính là thời điểm thuận hợp cho mùa gặt tâm linh trong cả lịch sử nhân loại, đây chính là thời điểm Chúa cần quý vị, các bạn và tôi cầu nguyện hơn bao giờ hết để Chúa Thánh Linh đầy dẫy các đầy tớ, con cái Chúa, và xử dụng tất cả vào công cuộc truyền bá Phúc Âm hữu hiệu.  Đây chính là thời điểm mà Chúa thúc giục quý vị, các bạn và tôi cầu nguyện xin Chúa Cứu Thế mau trở lại vì các điều kiện đã chín mùi, trừ điều kiện: “Phúc Âm này về Nước Chúa sẽ được giảng ra khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Vì còn một số dân tộc ngay trên đất nước chúng ta cũng như tại nhiều nước vẫn còn chưa được nghe Tin Mừng của Chúa.  Quý vị, các bạn có trách nhiệm vô cùng trọng đại trong mùa gặt lớn của Chúa.  Quý vị và các bạn nên xin Chúa hướng dẫn chọn một dân tộc, một dân tộc ít người, và sống chết cầu thay cho dân tộc ấy cho đến khi mùa gặt lớn hoàn thành cho dân tộc ấy.  Chắc chắn Chúa sẽ đưa tay vạn năng để thực hiện điều mà quý vị và các bạn khẩn thiết cầu xin theo tinh thần cầu nguyện chúng ta vừa nói đến.

Người cầu nguyện truyền giáo là người ý thức được rằng: cá nhân mình và Hội Thánh của Chúa đang bị quyền lực của tối tăm tận dụng mọi cách để ngăn chặn công cuộc truyền bá Phúc Âm, đang “làm mờ tối tâm trí người chưa tin khiến họ không nhìn thấy ánh sáng Phúc Âm, không hiểu lời truyền giảng về Chúa Cứu Thế là hiện thân của Thượng Đế” (II Cổ-linh 5:4)

Các sứ đồ và môn đồ thuộc Hội Thánh đầu tiên cũng ý thức tình trạng đó nên đã cầu nguyện trong Công vụ 4 như sau: “Lạy Chúa, chính Chúa đã sáng tạo trời và đất biển và vạn vật.  Thánh Linh Chúa đã phán qua môi miệng Đa-vít tổ tiên chúng con và đầy tớ Ngài: Tại sao các quốc gia cuồng giận, các dân tộc âm mưu vô ích các vua trên thế giới nổi dậy, các nhà cầm quyền liên minh chống lại Thượng Đế và Chúa Cứu Thế của Ngài?  Thật thế, trong thành phố này, Hê-rốt, Phi-lát, người La-mã và dân Do thái cấu kết nhau chống lại Đầy Tớ Thánh của Ngài, Giê-xu, Chúa Cứu Thế, nhưng vô tình họ đã thực hiện chương trình của Ngài.  Lạy Chúa, xin Ngài ghi nhớ lời người đe dọa và xin cho các đầy tớ Chúa đủ can đảm công bố lời Chúa.  Xin Chúa đưa tay chữa bệnh, thực hiện phép lạ và việc quyền năng nhân danh Chúa Giê-xu, Đầy Tớ Thánh của Ngài.”  Khi cầu nguyện xong, phòng họp rung chuyển, mọi người đều đầy tràn Thánh Linh và can đảm công bố đạo Chúa.

Lời cầu nguyện này có nhiều điểm rất giống lời cầu nguyện của Mai-sen, trong Xuất hành 33:12-17, đặc biệt là ở hai điểm (1) xin Chúa ban cho một sự bảo đảm chắc chắn, một sự xác nhận rõ rệt của Chúa là Chúa đang ở với mình, ban đầy tràn Thánh Linh cho mình để công bố lời Chúa, và (2) xin Chúa bày tỏ quyền năng phi trường của Ngài, làm những việc quyền năng siêu nhiên để cho người chưa tin thấy được vinh quang của Chúa Cứu Thế.

Vì cầu nguyện truyền giáo cũng là cầu nguyện phục hưng để xin Chúa làm cho Hội Thánh của Chúa sống lại, làm cho con dân Chúa được kinh nghiệm sức sống mãnh liệt của Thánh Linh như các môn đồ của Hội Thánh đầu tiên đã kinh nghiệm, chúng tôi trích dẫn sau đây một chương trong sách “Phục Hưng” của Mục sư Martyn Lloyd-Jones, là chương nói đặc biệt về cầu nguyện Phục Hưng:

Mục sư Lê Hoàng Phu
(Phần 6) – (Phần 8) 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top