Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 3

Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 3

B. LÝ DO NỘI TÂM

1/ Lòng yêu thương

a. Tình yêu của Chúa

Khi nói đến lòng yêu thương, trước hết chúng ta phải nghĩ đến tình yêu của Ba Ngôi Đức Chúa Trời là bản tính của Ngài, đã thể hiện qua sự chết của Chúa Cứu Thế trên cây thập tự và được Thánh Linh đem đổ tràn ngập lòng chúng ta (La-mã 5:5), để chúng ta yêu Chúa và yêu người.

Nhà truyền bá Phúc Âm Hudson Taylor, người đã sáng lập Hội Truyền giáo Trung Hoa Nội Địa, một ngày kia phỏng vấn một số thanh niên muốn làm giáo sĩ hải ngoại.  Sau khi đặt nhiều câu hỏi để biết họ đã được chuẩn bị sẵn sàng chưa, ông hỏi câu hỏi cuối cùng: “Tại sao ông muốn đi làm giáo sĩ ở nước ngoài?”  Có người trả lời: “Tôi muốn đem Phúc Âm của Chúa đến những dân tộc xa xăm, vì chính Chúa đã truyền lệnh rằng: “Hãy đi khắp thế giới, công bố Phúc Âm cho cả nhân loại” (Mác 16:15).  Người khác trả lời: “Tôi muốn ra đi vì có hàng triệu người đang đi vào địa ngục đời đời mà chưa được nghe danh Giê-xu, là Đấng Cứu Thế độc nhất.” Một số thanh niên khác cũng có những câu trả lời tương tự.

Hudson Taylor yên lặng, nhìn họ một lúc rồi nói: “Tất cả các cớ tích thúc đẩy đó đều đúng cả.  Nhưng tôi sợ rằng các cớ tích đó chưa đủ để giúp các ông trung kiên với Chúa khi gặp thử thách bức hại, nhất là khi các ông phải đương đầu với sự chết.  Cớ tích thúc đẩy duy nhất có thể giúp chúng ta trung kiên với Chúa trong mọi trường hợp, kể cả trường hợp phải đối diện với tử thần, là tình thương của Chúa Cứu Thế, như Phao-lô đã trình bày trong II Cổ-linh 5:15 rằng “Tình yêu thương của Chúa Cứu Thế cảm thúc tôi…”

La-mã 8:35,37-39 chép rằng: “Ai có thể phân cách chúng ta với tình yêu thương của Chúa Cứu Thế? Phải chăng hoạn nạn, gian khổ, khủng bố, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay chết chóc?… Nhờ Chúa yêu thương, chúng ta thừa sức chiến thắng tất cả.  Tôi biết chắc chắn không một điều nào có thể ngăn cách cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ, dù trời cao vực thẳm, dù bất cứ vật gì, trong vũ trụ (dù bất cứ loài thọ tạo nào), cũng không thể nào phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Thượng Đế đã thể hiện nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta.”

b. Tình yêu Chúa và yêu người

Đây là tình yêu của Thượng Đế, bản tính của Thượng Đế, được Thánh Linh đổ vào lòng chúng ta là người tín đồ chân chính của Chúa Cứu Thế, đã được huyết Chúa tẩy sạch tội lỗi và được xưng công chính nhờ đức tin.  Khi đọc và suy gẫm lời Chúa, khi giao thông mật thiết với Chúa, người đã được xưng công chính, đã được cứu rỗi và có tình thương của Chúa trong lòng luôn luôn được Chúa Thánh Linh nhắc nhở đến số phận trầm luân đời đời của những người chưa nhận được sự sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong số đó có thể có thân nhân, bạn bè thân thích của mình.  Khi đó, tự nhiên những người ấy sẽ đổ nước mắt ra mà cầu nguyện cho đồng bào đồng loại với một tình thương dào dạt từ tận đáy lòng, chẳng khác một ngọn lửa bùng cháy, nung nấu, thúc giục người ấy truyền bá Phúc Âm cứu độ.

Chúng ta nói đến lòng yêu thương, về phương diện nội tâm, đây là cớ tích thúc đẩy cao cả nhất.  Chúa yêu ta, chúng ta yêu Chúa vì Ngài đã chết thế chúng ta, và chúng ta yêu người khác cũng vì Chúa đã chết thay cho họ.  Ý nghĩa đó được mô tả trong hai câu Thánh Kinh Giăng 3:16 và I Giăng 3:16 do cùng một tác giả là sứ đồ Giăng viết ra: “Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:16). “Chúa Cứu Thế đã nêu gương yêu thương khi Ngài hy sinh tính mạng vì chúng ta.  Vậy chúng ta cũng phải xả thân vì anh em trong Chúa” (I Giăng 3:16)

Trong phần đầu, hai câu này đều bày tỏ một ý như nhau, đó là chúng ta nhận biết lòng yêu thương: Chúa vì chúng ta bỏ sự sống.  Nhưng trong phần tiếp của I Giăng 3:16 lại mang thêm ý nghĩa truyền bá Phúc Âm: Chúng ta cũng nên xả thân, tức là bỏ sự sống vì anh em mình vậy.  Thật thế, tình yêu thương không thể đo lường, không thể tính toán thiệt hơn, tình yêu thương là một sự dâng hiến trọn vẹn, không phân biệt chức vụ nào quá nặng, sự hy sinh nào quá lớn.  Độ 30 năm trước, chúng ta đã có dịp nghe nói về 5 người truyền giáo bị người Aucas giết chết tại xứ Equateur tức Ecuador.  Những giáo sĩ bằng lòng nộp mạng mình cho bộ lạc man rợ kia, và mặc dù có khí giới hộ thân, họ quyết định chịu chết còn hơn làm hại một người nào trong bọn người đang đâm chém họ, vì họ hy vọng một ngày kia, bọn người ấy sẽ có dịp nghe Phúc Âm về tình yêu thương của Chúa Cứu Thế.  Quả nhiên về sau một Hội Thánh được thành lập giữa bộ lạc Aucas khát máu đó, và một số các kẻ đã tàn sát 5 nhà truyền giáo ấy đã ăn năn tin nhận Chúa Cứu Thế, tâm tính được Chúa đổi mới nên đã gia nhập Hội Thánh này.  Raymond Lull, một vị giáo sĩ khả kính đã 3 lần sang Phi Châu để truyền giáo cho người Hồi giáo và cuối cùng đã chết về tay những người cuồng tín lúc 90 tuổi, đã từng tuyên bố rằng: “Lạy Chúa, chính mình con, vợ con và mọi sự con có con xin dâng hết cho Chúa.”  Ông lại quả quyết rằng: “Ai chẳng yêu thương tức là người không sống, ai sống với sự sống Thiên Thượng sẽ chẳng bao giờ chết được.”  Một nhà truyền giáo khác, bá tước Zinzendorf (1700-1760), người có công lớn trong việc phát động phong trào truyền giáo Moravian (gốc Tiệp-khắc), đã nói lên ý nguyện của mình: “Tôi chỉ có một say mê, tôi say mê Chúa, một mình Ngài thôi.”  David Brainerd, người truyền giáo cho người da đỏ cũng đã từng tuyên bố: “Tôi muốn dùng đời tôi cho đến lúc tàn tạ để hầu việc và tôn vinh Chúa.  Tôi vui mừng vì phải tự chối mình, tôi không còn bận tâm về chổ ở, về cách sống nữa.  Tôi không quản ngại khó khăn hầu có thể đem được nhiều linh hồn về cho Chúa Cứu Thế.”  Ai là người hưởng được tình yêu của Chúa Cứu Thế mà lại im lìm trước những thống khổ của người khác? Tiếng phán của Chúa vẫn còn văng vẳng bên tai những người yêu mến Chúa: “Nếu các con yêu mến Ta, thì vâng giữ các điều răn Ta.  Con yêu Ta chăng? Hãy chăn chiên Ta.”

Mục sư Lê Hoàng Phu
(Phần 2) – (Phần 4) 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top