Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Lê Hoàng Phu: Niềm Vui Lớn

Mục Sư Lê Hoàng Phu: Niềm Vui Lớn

Bài giảng: Niềm Vui Lớn
Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-20
Diễn giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu

Tài liệu lưu trữ của Thư Viện Tin Lành
Do thân nhân của các Mục Sư Lê Hoàng Phu và Lê Phước Nguyên tặng.

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top