Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Lê Hoàng Phu: Lễ Ngũ Tuần

Mục sư Lê Hoàng Phu: Lễ Ngũ Tuần

Bài Giảng: Lễ Ngũ Tuần
Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-4; 14-21
Diển Giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Xin vui lòng bấm vào tựa đề Lễ Ngũ Tuần và nút play để nghe bài giảng.
 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top