Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Lê Hoàng Phu: Khao Khát Đức Thánh Linh

Mục sư Lê Hoàng Phu: Khao Khát Đức Thánh Linh

Tựa đề: Khao Khát Đức Thánh Linh
Kinh Thánh: Giăng 7:37-39

Diễn giả: Mục sư Lê Hoàng Phu

Thư Viện Tin Lành (2011)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top