Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Dẫu Cho Phải Chết

Dẫu Cho Phải Chết

Tựa đề: Dẫu Cho Phải Chết
Nguyên tác: 죽으면 죽으리라
Nhạc và lời: Lee Hwon Hee 
Lời Việt: Duy Thuần
Trình bày: Nguyệt Anh
Video: Hội Thánh Tân Nghĩa

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top