Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít Việt Nam – Lần Thứ 33

Thông Báo: Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít Việt Nam – Lần Thứ 33

Thông Báo

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít Việt Nam tại Bắc Mỹ 

Lần Thứ 33
sẽ được tổ chức tại thành phố Charlotte, North Carolina.

Chủ Đề
Xây Dựng Hội Thánh Sống Mạnh

Câu Gốc
“Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy,
các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.

(Ma-thi-ơ 16:18)

Thời Gian
Từ thứ Năm: 29/06/2017 đến Chúa Nhật: 02/07/2017

Địa Điểm
Renaissance Charlotte Suites Hotel
2800 Coliseum Centre Drive
Charlotte, NC 28217

Ban Tổ Chức Đại Hội Báp-tít Lần Thứ 33
Trân trọng thông báo

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top