Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Hữu: Vịnh Con Heo

Linh Hữu: Vịnh Con Heo

 

Vịnh Con Heo

Sáu loài gia súc có heo nhà
Sớm tối được người vỗ béo ra
Chẳng ngại nắng mưa: kêu ủn ỉn
Chỉ cần cháo cám: ngủ tà tà
Hằng ngày ngỡ chủ thương không nỡ …
Mười tháng nộp mình giết chẳng tha!
Xem vậy biết đời là cõi tạm
Phù du – vắn số tợ ngàn hoa (1)

Linh Hữu
Xuân Ất Hợi (1995)
Nguyệt San Linh Lực – Tháng 2/1995 

Chú thích:
(1) Gióp 14:1-3a “Con người do phụ nữ sinh ra, sống ngắn ngủi ít ngày, đầy những âu lo phiền muộn. Mỗi người xuất hiện như một đóa hoa, vừa chớm nở đã vội phai tàn; đời người trôi qua nhanh như chiếc bóng, chẳng được bao lâu.  Thế mà Ngài lại để mắt theo dõi một người như vậy” (Bản Dịch Kinh Thánh 2011)

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top